Placeholder Image - Pinse Ung Logo Symbol

Instruksjoner til ulike verv og oppgaver

Tilbake til alle ressurser

Tilhørende ressurser

Instruks for administrerende styre

Instruks for brannvernleder

Instrukser for eiendom

Instrukser for funksjonsledere

Instrukser for vaktmestertjenesten

Instrukser kafe kirkekaffe

Instrukser Kjøkkenleder

Møteledelse

Møteverter