Leksjoner

Her finner du alle samlingene  for et helt «tentro-år» Du finner undervisningsleksjoner og elevark. Du kan både laste ned enkeltleksjoner eller last ned alle leksjonene på en gang. Hvis du ønsker å se eksempel på leksjoner kan du se her.

Tilhørende ressurser

Dette innholdet er ikke tilgjengelig for din bruker

Kjøp lisens

Alle leksjoner

Tentro introduksjon

Tentro leksjoner

Leksjon 1: Gud

Leksjon 2: Jesus

Leksjon 3: Den Hellige Ånd

Leksjon 4: Redningsoppdraget

Leksjon 5: Tro og tvil

Leksjon 6: Bønn

Leksjon 7: Bibelen

Bibelmix

Bibeloversikt

Leksjon 8: Jesus først

Leksjon 9: Identitet

Leksjon 10: Ekte kjærlighet

Leksjon 11: Sex

Leksjon 12: En urettferdig verden

Leksjon 13: Kirke

Leksjon 14: Gi det videre

Leksjon 15: Veien videre

A21: vedlegg 1

A21: vedlegg 2

A21: vedlegg 3

Ny generasjon

Avslutning