Tro i hjemmet videoer

Lastet opp av Sentrumskirken Sandnes, Solveig Hegdal

Tro i hjemmet del 1: Over tid
Hva er det vi ønsker å gi barna våre over tid?
Hvilke trospraksiser er essensielle i trosopplæringen?

I denne episoden får du lære mer om hvordan det som skjer over tid har størst gevinst i trosopplæringen til et barn.


Tro i hjemmet del 2:
Bønn
Hvordan kan vi be sammen som familie?
Og hvordan blir bønnen en naturlig del av hverdagen?

Denne episodens tema er bønn. Basert på trosopplæringsplanen “Jesus hele livet” ser Solveig på hvordan bønnen er relevant, uansett hvilken fase barnet er i.


Tro i hjemmet del 3:
Bibel
Hvordan kan foreldre legge til rette for bibellesing?
Hvilke ressurser finnes for de ulike aldersgruppene?

Solveig underviser om hvordan bibellesing kan bli en selvsagt del av hverdagen i en familie. Her finner du verdifulle tips og triks for å stimulere til aktiv bibellesing for og med barna.


Tro i hjemmet del 4:
Samtaler om tro
Hva kjennetegner de ulike fasene i et barns liv?
Og hvordan kan vi samtale om tro på en måte som barna forstår?

Del 4 av tro i hjemmet handler om hvordan samtaler om tro kan bli en naturlig del av hverdagen. Solveig går gjennom de ulike fasene i et barns liv og trekker frem det som kjennetegner de respektive fasene.


Tro i hjemmet del 5:
Gudstjeneste
Hvilken betydning har vanen av å gå til gudstjeneste for familien?
Denne siste delen handler om det kristne fellesskapets betydning for et barn. Solveig løfter opp søndagen og samlingen av de troende som en essensiell del trosopplæringen – enten vi kan møtes fysisk eller må lene oss på digitale hjelpemidler.

Kategorier

Dette innholdet er ikke tilgjengelig for din bruker

Kjøp lisens

Tro i hjemmet del 1: Over tid

Tro i hjemmet del 2: Bønn

Tro i hjemmet del 3: Bibel

Tro i hjemmet del 4: Samtaler om tro

Tro i hjemmet del 5: Gudstjeneste