Trygge kirker kurs (gammel versjon)

Kurset forbereder deg som leder på hvordan du bør håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep blant barn og unge.

 

Hvordan gjennomføre kurset?
Først må alle deltakere fullføre lesedelen dere finner ved å logge dere på (vi anbefaler at dere sender denne ut i forkant av kurset så alle kan få lest gjennom før kursstart), og gjerne lese gjennom rutinehåndboken også.

 

Kurset tar opp et svært sensitivt tema og vil sette i gang følelser og tanker. Vi anbefaler derfor at det settes av god tid til gjennomføringen slik at det er rom for samtale og refleksjon i grupper underveis. Ivaretakelse av medarbeidere med egne erfaringer med vold eller seksuelle overgrep, bør en også være forberedt på å stå overfor og kunne ivareta i form av samtale og støtte.

Vi vil anbefale at det settes av to kvelder eller en lørdag til kurset med tid til samtale etter hver undervisningsbolk. Deltakerne bør notere underveis for best utbytte.

 

Kurset består av flere deler som bygger på hverandre. For å få fullt utbytte og kunne forstå og benytte rutinehåndboken, må alle deler fullføres.

 

Kurset kan f.eks. gjennomføres på følgende måte:

 

1. del :
– lese (kan også gjøres før en møtes)
– første undervisningsbolk (28 min)
– tid for samtale og refleksjon
– andre undervisningsbolk (30 min)
– tid for samtale og refleksjon

 

2. del:
– oppsummering/spørsmål og tanker fra sist
– tredje undervisningsbolk (45 min)
– tid for samtale og refleksjon
– fjerde undervisningsbolk (26 min)
– tid for samtale og refleksjon
– utdeling av kursbevis til de som har gjennomført kurset

 

Estimert tid vil være fra 2,5 – 3 timer pr. del.
Dere som menighet står selv ansvarlig for at deltakerne som er med på Trygge kirker fullfører kurset i sin helhet.

Kategorier

Dette innholdet er ikke tilgjengelig for din bruker

Kjøp lisens

placeholder

Rutinehåndbok Pinse Ung

Trygge kirker video 1

Trygge kirker video 2

Trygge kirker video 3

Trygge kirker video 4

placeholder

Spørsmål 1

placeholder

Spørsmål 2

placeholder

Spørsmål 3

placeholder

Spørsmål 4

placeholder

Spørsmål til Tryggekirker kurs

placeholder

Egenerklæringsskjema Kirkelig ressurssenter