«Se på trærne»

Pinse Ung

Pinse Ung

Som barn elsket jeg å klatre i tær, og jeg kunne tilbringe timevis ute i skogen blant alle disse høye, prektige og fascinerende tærne. Fremdeles er en tur i skogen noe som gir meg en unik sjelero og en plass jeg opplever det ekstra lett å koble meg på Gud – Skaperen selv. En dag jeg var ute i skogen, fikk jeg en tanke jeg tror var fra Gud: «Se på trærne. Jeg vil gjøre deg mer lik dem.». Tankene mine spant så videre til noen kjente bibelvers om nettopp sammenligningen mellom trær og oss troende:

«Velsignet er den mann som stoler på Herren, som har satt sin lit til Ham. For han skal være lik et tre plantet ved vann, som strekker sine røtter mot bekken og som ikke frykter når heten kommer, men som alltid har grønne blad, og som ikke engster seg i et år med tørke, og som ikke holder opp med å bærefrukt.» (Jeremia 17,7-8)

«Salig er den mann som […] har sin lyst i Herrens lov og grunner på Hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre plantet ved strømmer av vann. Som gir sin frukt i sin tid, og som har blader som ikke visner. Og alt han gjør, skal lykkes.» (Salme 1,1-3)

Ved å stole på Gud, og fylle oss med Sannhet (Guds ord) i en verden full av løgn, vil vi, ifølge disse versene, være både velsignet og salige, vokse, stå støtt og bære frukt. Er det ikke dette vi lengter etter? Særlig i tjenesten som barne- og ungdomsarbeider, lengter vi jo etter å bære frukt og å lede barna og ungdommene våre til også å bli lik disse trærne.

Både det å ha tillit til Gud og å fylle oss med Hans Ord, er jo valg vi kan ta hver dag, og jo mer det får bli en naturlig del av livet vårt, jo mer naturlig tror jeg det også vil smitte over på flokken vi har blitt betrodd til å lede. Men vi må verne oss fra at dette blir en måte vi prøver å ta oss sammen på, i håp om å produsere den frukten (de resultatene) vi selv ønsker – i egen kraft. Da tror jeg vi fort kan gå på en smell! Derfor er det noen kloke ord (som også handler om trær) av Mesteren selv, det er viktig å huske på:

«Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer mye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe.» (Johannes 15,5)

Dette har blitt et nøkkelvers for meg i Min tjeneste som barne- og ungdomsleder, men også i livet generelt. Jeg blir faktisk minnet om disse ordene hver eneste morgen og kveld, da dette bibelverset henger på soveromsveggen. Verset er nemlig rammet inn og står skrevet ved siden av en tegning av Jesus med et lite barn tett til sitt bryst, omringet av grener fra et vintre med friske drueklaser. Dette bildet er også ekstra spesielt for meg da det er tegnet av min mamma (som reiste Hjem til Jesus i 2010) og har hengt på veggen hos min bestemor, før jeg fikk arve det etter hennes bortgang i 2021. Bildet minner meg altså både om mamma og bestemor, men ikke minst også om det aller viktigste – livet med Jesus (jeg i Ham, og Han i meg), til Guds ære og til det beste for min neste. Ikke i mitt eget strev (for i meg selv makter jeg ingenting), men Han i meg kan gjøre langt mer enn jeg kan be om eller forstå. Dette gjelder deg også!

Sara Mathea van Dijk
Styremedlem Pinse Ung
Barne- og ungdomsleder Familiekirken Mandal