Sommerleir og sommeraktiviteter

Pinse Ung

Pinse Ung

Det er mye usikkerhet knyttet til hva man kan og ikke kan gjøre av sommeraktiviteter og sommerleir.

Oppdateringer fra FHI 18.mai 2021:

En sommerleir er ikke et arrangement, og man kan ha inntil 200 deltakere (fordelt på mindre kohorter som holder avstand til hverandre).FHI har også kommet med oppdaterte risikovurderinger og sjekklister for godt smittevern

Det er fortsatt mye vi ikke vet om sommeren, men regjeringen kom med en oppklaring på antall deltakere på utendørs arrangementer. Arbeidet med hva som vil gjelde for innendørs arrangementer pågår fortsatt og regjeringen vil komme tilbake med mer informasjon. 

Regjeringen har signalisert at de vil skåne barn og unge fra de mest inngripende tiltakene, og at barn og unges fritidsaktiviteter har en egenverdi. Derfor finnes det egne regler for denne gruppen.  

LNU har skrevet en del spørsmål og svar rundt leir og arrangement. Den kan leses i sin helhet her.

Hvor mange deltakere kan vi ha på leir?

En leir telles ikke nødvendigvis som et arrangement.  
På sommerleir kan man ha inntil 200 personer.
Disse 200 må allikevel deles inn i kohorter på omtrent 20 personer som holder 2 meter avstand til de andre kohortene

 Noen sommerleire til defineres som et arrangement. Vi er i kontakt med Kulturdepartementet og FHI for å få en klar definisjon på når en sommerleir er et arrangement og når en sommerleir er en fritidsaktivitet. 

Per dagens regler betyr dette at dere kan ha maks 10 personer på et arrangement hvis den er innendørs.  Man kan ha inntil 50 personer på innendørs idretts- og kulturarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.  

Selv om det kun er idretts- og kulturarrangementer som er nevnt her, har vi fått avklaringer på at dette også gjelder for bredden i barne- og ungdomsfrivilligheten. Det betyr at dette også gjelder for eksempel for et møte i et ungdomsparti.

Kan vi servere mat og drikke?

Ja. 

Vår anbefaling: Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og buffé. Server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. På sommerleir kan en praktisk løsning være å ha matservering separat for hver faste gruppe. 

Kan vi ha overnatting?

Ja.  

Vår anbefaling: Hvis arrangementet innebærer overnatting, bør hver deltaker ha sitt eget utstyr til dette som ikke røres av andre, og soveplasser bør settes opp med minst 1 meter avstand.

Må vi holde minst 1 meters avstand på leir?

Noen må det.  

For enkelte arrangementer og aktiviteter kan personer under 20 år unntas fra avstandskravet der det er til hinder for normal utførelse av aktiviteten, i henhold til covid-19-forskriften

For barn og unge under 20 år bør det tilstrebes minst 1 meters avstand mellom deltakerne innad i gruppen, med mindre det er til hinder for normal utøvelse av aktiviteten. For barn til og med barneskolealder vil det kunne være utfordrende å holde avstand mellom barna gjennom hele aktiviteten.
 
De som står for aktiviteten trenger ikke holde avstand internt i sin kohort (på inntil 20 personer), også selv om de har fylt 20, men ledere fra forskjellige kohorter må holde avstand til hverandre. 
 
På aktiviteter med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper (minst 2 meter mellom gruppene). Se råd fra Folkehelseinstituttet om langvarige arrangementer for barn og unge.