Sommerleir og sommeraktiviteter

Pinse Ung

Pinse Ung

Det er mye usikkerhet knyttet til hva man kan og ikke kan gjøre av sommeraktiviteter og sommerleir.

Det har vært mye usikkerhet knyttet til hva man kan og ikke kan gjøre av sommeraktiviteter og sommerleir. Vi har derfor prøvd å samle de vanligste spørsmålene og gir svar på dem her.

LNU har skrevet en del spørsmål og svar rundt leir og arrangement. Den kan leses i sin helhet her.

Hvor mange deltakere kan vi ha på leir?

På sommerleir kan man ha inntil 300 personer.
Disse 300 må deles inn i kohorter på omtrent 40 personer

Sommerleir og sommeraktivitet regnes som aktiviteter av lengre varighet, altså dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting.

De fleste aktivitetsleire/sommerleire e.l. vil ikke omfattes av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften. Derimot vil en fotballcup eller et korpsstevne regnes som et arrangement. Hvis leiren avsluttes med en cup eller en oppvisning med tilskuere (for eksempel foresatte eller andre som ikke har deltatt på leiren), vil selve oppvisningen/kampen/cupen mv. anses som et arrangement.

Kan vi servere mat og drikke?

Ja. 

Vår anbefaling: Hvis dere skal servere mat og drikke, unngå felles servering og buffé. Server maten porsjonsvis og følg råd fra Mattilsynet om matlaging og koronasmitte. På sommerleir kan en praktisk løsning være å ha matservering separat for hver faste gruppe. Se FHIs risikovurderingskjema her  

Kan vi ha overnatting?

Ja.  

Vår anbefaling: Hvis arrangementet innebærer overnatting, bør hver deltaker ha sitt eget utstyr til dette som ikke røres av andre, og soveplasser bør tilrettelegges med minst 1 meter avstand. Se FHIs risikovurderingskjema her 

Må vi holde minst 1 meters avstand på leir?

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.