Starte på nytt

Pinse Ung

Pinse Ung

Vi legger to litt kjipe år med korona bak oss og er takknemlig for at vi har fått et nytt år som vi kan fylle med nye muligheter, nye drømmer, nytt fokus og mye bra innhold. Gud ønsker at vi skal starte på nytt og fokusere på det som ligger foran. Hvor godt og befriende er vel ikke det? 

Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg mot det som ligger foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. 
Filipperne 3,14

Forhåpentligvis kan vi snart komme i full gang med våre barne- og ungdomsarbeid. Jeg oppfordrer deg til å ta deg litt tid, enten alene eller sammen med teamet ditt, og tenke gjennom hvilke drømmer og mål du har for arbeidet du leder dette året. Jeg er ganske sikker på at dette vil motivere oss, hjelpe oss til å holde fokus, og ikke minst gi oss en god påminnelse på hvorfor jobben vi gjør er så utrolig viktig. 

La 2022 bli et år fylt med nytt mot og ny iver etter å gi barn og unge et møte med Jesus, og en tro som holder i alle livets faser. Gud vil være med oss på veien, og heldigvis kan vi lene oss på hans håp, hans visdom og hans fullkommenhet. 

– Birgith Flokketvedt, nestleder i Pinse Ung styret –