Ta inn kontingent med Vipps

Pinse Ung

Pinse Ung

Er du glad for å kunne hente ut pengestøtte til barne- eller ungdomsgruppa di gjennom Pinse Ung? Da ligger den viktigste jobben foran deg nå:
Hente inn kontingent!

Visste du at dersom det ble hentet inn en 50-lapp fra hvert eneste medlem i Pinse Ung, ville dere som medlemsgrupper til sammen fått  ca. 1 000 000,-  mer i støtte? I tillegg til alle de 50-lappene dere beholder selv, som i seg selv blir ca. 150 000,-  Det blir en pen bonus på toppen av støtten dere allerede henter ut!

Nå er det også mulighet for å hente inn kontingent via Vipps, men for at det skal bli godkjent, er det noen viktige retningslinjer å forholde seg til:

 1. Dere må bruke Vipps Bedrift.
  1. Opprett vipps her
  2. Her kan dere gjerne bruke kirkas organisasjonsnummer
 2. Lag egne salgssteder for kontingent innsamling til barn- og ungdomsgruppene (del inn slik det er naturlig for dere), og legg inn kontonummer for disse. Dere kan nå opprette kategorier under et salgssted i stede for å ha flere salgssteder
  1. Svar på spørsmål rundt vipps finner dere her
  2. Hvert salgssted får et unikt Vipps-nummer
  3. Dere kan gjerne ha et “salgssted” som f.eks heter “medlemskontingent 2023 (gruppenavn)”. Det er mulig å endre dette navnet etter et nytt år. På denne måten forsikrer dere at alle vet spesifikt hva pengene gis til.
  4. Dere kan nå også ha flere kategorier under et salgsted. Dere kan da f.eks ha et salgssted som heter “Kontingent barn og ungdom + kirkenavn”. Dere kan da opprette kategori for hver enkelt gruppe f.eks “Kontingent barnekor 2023”
 3. Når kontingenten vippses over, er det viktig å huske å merke overføringen med
  1. navn på medlemmet dersom det er ett salgssted pr gruppe eller
  2. navn på medlemmet og navn på gruppen dersom dere ikke har et salgssted pr gruppe.
  3. Dersom dette er nye medlemmer: Fullt navn, adresse og fødselsdato og -år.
 4. Ta vare på salgs- og oppgjørsrapporter i Vipps for den perioden dere har brukt det.

Disse retningslinjene er Pinse Ung som barne- og ungdomsorganisasjon pålagt å følge, siden vi er medlemsorganisasjon i LNU.

Huskeliste når du tar inn kontingent:

 • Medlemskapet er frivillig, og personen selv, eller foresatte dersom det er barn under 15 år, må godta medlemskapet
 • Noter ned fullt navn, adresse og fødselsdato og -år.
 • Noter hvor mye som er betalt inn (minimum 50kr) og betalingsmåte (kontant, kort, Vipps)
 • Dette lagres som et bilag til deres interne regnskap, sånn at dere kan vise til dette ved en eventuell kontroll fra Pinse Ung.

Tips til kreative måter å hente inn kontingent på finner du her: