Åpningstale for LED

Åndelig lederskap

David Patty (US)

David Aanje Hva vil det si å utøve godt åndelig lederskap?

Bjørn Henrik Slotten Ungt åndelig lederskap.

Effektivt lederskap

Knut Idland Hvordan utøve sunt, effektivt lederskap i kirken.

Daniel Matthiesen Effektivt lederskap i flerstedmenigheten Salt.

Christian Selvaratnam (UK) Hvordan rekruttere ledere?

Thomas Neteland Visjonen om lederutvikling i Pinsebevegelsen.

Visjonært lederskap

Friedhelm Holthuis (GER) Visjonsært lederskap, fortsatt relevant?

Andreas Nordli & Berit Iversen Drivdal Å lede med visjon.

Andreas Hasseløy & Halvard Roaldsnes Hvordan sette en visjon og lede etter den?

Relasjonelt lederskap

Christian Selvaratnam (UK) Hvordan trene opp din leder?

Mari Bøhlerengen Slik skaper du relasjon med ungdommene i kirken.

Ingar Jensen Viktigheten av sunne relasjoner

Gabriel Stephan En bedre måte å være Guds folk på utover etnisitet.

Bård Fyhn Psykologisk trygghet i team.

Kjell Erichsen, Cornelia Lingås, Kristian Gamst & Anna Marie Giske Relasjon med neste generasjon

André Birkeland Fem grunner til hvorfor du burde ha en medvandrer.

Erlend Ingergaard Slik bygger vi relasjoner med frivillige i vår kirke.

Misjonalt lederskap

Egil Svartdahl Når adressen er Kari og Ola Nordmann.

Brit-Solveig Spilde Global eller lokal misjon