Var deres Pinse Ung-gruppe så heldig at dere fikk tildelt frifond-midler i fjor? Nå er tiden kommet for å bruke penger!

Pengene skal være brukt og rapportert for innen 31. august 2024.
Noen uttrykker at det kan være utfordrende å vite hva man kan bruke penger på, og derfor har vi satt sammen en liste med noen ideer.

Det viktigste er at midlene brukes til å skape aktivitet i den lokale gruppen. Nederst vil du også se hva de ikke kan brukes til. Men utenom dette er det nesten bare fantasien som setter begrensninger. Pengene kan for eksempel gå til:

 • sende sommergave til alle medlemmene i posten
 • forhåndsbooke og forhåndsbetale honorar til en instruktør
 • lisenser
 • innkjøp til kiosken
 • innkjøp til kreative verksted
 • Go Pro-kamera
 • lydutstyr
 • innkjøp av ved til RR-campen
 • leie leirsted og forhåndsbetale
 • skoleoppstarts-fest
 • gave til alle som fra høsten av begynner i 1. klasse, 8. klasse og 1. vgs
 • feire alle 8. klassinger på ungdomsmøter
 • kjøpe inn Ny Generasjon-bibler
 • kjøpe ny sofa til grupperommet
 • kjøpe Fifa
 • kjøpe nye spill til playstation
 • dra til en fornøyelsespark i Norge
 • lage “evig liv”-party
 • kjøpe verktøy til RR-campen
 • trykk opp tentro-flyers og dele ut på ungdomsskolen
 • snacks og premier til “hjemmeleirer”
 • tidenes høstoppstart i august!!

Pengene kan ikke brukes til faste lønninger, utenlandsreiser, investering i bygg, innsamlingsaksjoner eller rusmidler av noe slag.

Se retningslinjene for Frifond her:
https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/retningslinjer