Tid for å bruke opp frifondmidlene!

Pinse Ung

Pinse Ung

Var deres Pinse Ung-gruppe så heldig at dere fikk tildelt frifond-midler i høst? Vi vet at for mange har det vært begrenset med aktivitet det siste året, og at for en del av dere har disse pengene blitt stående ubrukt. Men nå er tiden kommet å bruke penger!

Pengene skal være brukt og rapportert for innen 31. august 2021.
Siden det kan være utfordrende å vite hva man kan bruke penger på når ordinære aktiviteter og arrangement er utsatt eller avlyst, har vi satt sammen en liste med ideer til hva dere kan bruke dem på.

Det viktigste er at midlene brukes til å skape aktivitet i den lokale gruppen. Nederst ser du hva de ikke kan brukes til. Men utenom dette er det nesten bare fantasien som setter begrensninger. Pengene kan for eksempel gå til:

 • sende sommergave til alle medlemmene i posten
 • forhåndsbooke og forhåndsbetale honorar til en instruktør
 • lisenser
 • innkjøp til kiosken
 • innkjøp til kreative verksted
 • Go Pro-kamera
 • lydutstyr
 • innkjøp av ved til RR-campen
 • leie leirsted og forhåndsbetale (hvis du tør Ü)
 • skoleoppstarts-fest
 • gave til alle som fra høsten av begynner i 1. klasse, 8. klasse og 1. vgs
 • feire alle 8. klassinger på ungdomsmøter
 • kjøpe inn Ny Generasjon-bibler
 • kjøpe ny sofa til grupperommet
 • kjøpe Fifa
 • kjøpe nye spill til playstation
 • dra til en fornøyelsespark (hvis det er åpent), bare ikke utenfor Norges grenser
 • lage «evig liv»-party
 • kjøpe verktøy til RR-campen
 • trykk opp tentro-flyers og dele ut på ungdomsskolen
 • snacks og premier til «hjemmeleirer»
 • tidenes høstoppstart i august!!

Pengene kan ikke brukes til faste lønninger, utenlandsreiser, investering i bygg, innsamlingsaksjoner eller rusmidler av noe slag.
Merk:
Det ble i fjor understreket at frifondmidlene heller ikke kan brukes til lisenser, verktøy, kurs eller arrangement der midlene går tilbake til sentralleddet i Pinse Ung. Dette er avklart med LNU siden da: Midlene kan brukes til dette, men vi som sentralledd kan ikke reklamere for eller oppfordre til bruk av frifondmidler til aktiviteter og produkter fra sentralleddet. Dette kommuniseres derfor her kun for å oppklare.

Se mer om dette i retningslinjene for Frifond her:
https://www.lnu.no/stotteordninger/frifond/frifond-organisasjon/retningslinjer