Tilbakeblikk på et godt år – 2022

Det er ikke alltid det er fordelaktig eller like gøy å se seg tilbake, men 2022 er gjennomført og vi kan med glede se i bakspeilet når vi oppsummerer dette året.

Under et år som var preget av korona, strømpriser og krig, gjorde våre barne- og ungdomsledere en formidabel jobb!

Mange arbeid gjenreiste seg, nye ble startet opp og antall medlemmer var flere enn 2019! Det er virkelig en bragd! Vi ser at det jobbes godt i regionene og som du vil se i denne årsrapporten så fordeler medlemmer og grupper seg litt ulikt utover landet. La tall og fordeling både glede og utfordre deg.

Vi vet at mange barn og unge fikk oppleve å komme til tro gjennom våre arbeid, leire, festivaler og kirker, noe som er fantastisk!

Pinse Ung har styrket staben gjennom 2022 og ser frem til å være med å hjelpe hjem, kirker og ledere enda bedre inn i året som vi er godt i gang med.

Vi takker for alt godt arbeid som er gjort og ser frem til å jobbe sammen med dere alle i tiden fremover!

Alt godt!

Einar Myreng