Tips til gjennomføring av samlinger for barn

Pinse Ung

Pinse Ung

Er du seks år gammel, føles sommerferien som en evighet. Tenk da hvor lang tid perioden fra mars til august føles for et barn som ikke har fått være med på barnekirke, kor, Royal Rangers eller tirsdagsklubben!

Tips til gjennomføring av samlinger for barn

Vi håper at det nå planlegges rundt om i det ganske land for å kunne starte opp med en form for samlinger for barn. Samtidig skjønner vi at dette er komplisert, spesielt med tanke på søndagsskolen som gjerne holdes parallellt med andre møter i samme bygg! Vi har derfor samlet noen tips til hvordan dette for eksempel kan gjøres. Om dere ikke kan gjøre det på samme måte, kan det hvertfall bidra til å sette tankene i gang.

– Hold familiegudstjeneste hver søndag! Eller annenhver? I Filadelfiakirken Sarpsborg bestemte lederskapet seg for dette, og så hvordan det skapte muligheter i stedet for en sterk følelse av begrensning. Les mer om dette i slutten av artikkelen.

– Avhold samlingene utendørs – i en barnehage for eksempel. Heldigvis er det nå slutten av sommeren og tidlig høst som står for tur, og temperaturen har ikke sunket for mye de fleste steder. Om dere ikke har noe egnet område ved menighetslokalet, har dere kanskje en barnehage i nærheten som dere kan låne utområdet til?

– Bytt om på rommene. Vi har hørt om søndagsskoler som får bruke hovedsalen, for å få plass til flere deltakere og ivareta smittevernet. Det er mulig å ha flere parallelle arrangement i samme bygg, så tenk gjerne alternativt rundt hvilke rom dere bruker.

– Avklar tidsramme for voksengudstjenesten. Dersom dere ser at dere kan arrangere møte for barna parallellt med møtet for de voksne, er det allerede lenge å skulle holde på konsentrasjonen og aktivere barna, samt overholde smittevernet i en hel klokketime. Avklar og avtal en tydelig tidsramme. Da blir det også lettere å forholde seg til forflyttingen av folk ut og inn av lokalene.

– Del opp i mindre grupper. Har dere ledere nok, vil det være til stor hjelp – også smittevernmessig – å dele opp i mindre grupper. Tryggheten et barn kan få av å forholde seg til færre andre barn, og kanskje også den samme voksne lederen fra søndag til søndag er en bonus.

– Prioriter. Kanskje får man ikke laget et tilbud til alle barna samtidig. Mulig kan dere på søndagene feks prioritere barna fra 1. klasse og oppover? Det vil uansett, slik vi ser det, være bedre at det er et tilbud til noen enn at ingen får det.

Denne prioriteringen kjente lederskapet i Filadelfiakirken Sarpsborg på da de hadde ledermøte tidligere denne uka. Pastor David Hetlelid forteller:

«Vi som lederskap tok en beslutning om å gjennomføre familigudstjenester hver søndag framover. Det er viktig for oss å modellere gode praksiser for kommende generasjoner, og dersom vi med disse restriksjonene går for et oppsett som ekskluderer barnefamiliene på søndagene, har vi feilet. Vi ønsker å bygge opp om sedvanene, og ser hvor viktig det er at barn og familier sammen får komme til Guds hus hver uke.»

Hetlelid forteller videre at menighetsbygget har et romslig område for barna, og at de grundig undersøkte hvordan det kunne legges til rette for gruppesamlinger som ivaretok smittevernreglene. Konklusjonen ble til slutt at de likevel ikke ville få plass til alle, og ønsket ikke at barna skulle oppleve førstemann til mølla-praksisen i inngangsdøra til barnekirken.

«Det er vanskelig å favne alle med gudstjenestene våre i denne sesongen. Om noen må ta støyten for det, så er det faktisk bedre at grunnfestede voksne får et redusert tilbud enn at barna ikke får komme til gudstjeneste,” erkjenner Hetlelid.

Barne- og familiepastor Føbe Elise Edvardsen gir uttrykk for at hun som mange andre kjente veldig på begrensningene når søndagsskolesamlingene skulle i gang igjen. Selv om de jobbet grundig med dette og sammen med søndagsskolelederne utarbeidet en god plan, så de likevel at disse rammene betydelig begrenset antallet barn som kunne komme.

Løsningen menighetens lederskap sammen kom fram til, opplevdes som en lettelse for Føbe:  “Dette åpner et landskap midt i alle begrensningene. Ved å gjennomføre Storsøndag blir det ikke en kamp om de få plassene for barnas del. Samtidig
understreker dette den satsningen vi generelt ønsker i menigheten. Som ledere for barnekirken var det også en lettelse at vi nå sammen med helheten av lederskapet ble et større lag som bærer ansvaret sammen,” forteller hun.

På bakgrunn av erfaringene de har gjort til nå, understreker Føbe: “Det er mange barn som gleder seg til å se hverandre, komme på søndagsskolen og få felles opplevelser. I stedet for å fokusere på hindringene som er i denne tiden, se på hvilke muligheter som ligger der!”


Husk at når det i stor grad er faste barn som kommer til barnesamlingene, fraviker kravet om 1 meter avstand mellom barna.
Husk uansett å føre liste med navn og telefonnummer over hvem som deltar på samlingen, i tilfelle det blir behov for smittesporing. Listene slettes etter ti dager.
Er du usikker på praksisen dere har planlagt, kontakt gjerne kommunelegen deres.
Les mer i den siste oppdaterte veilederen for frivillige organisasjoner her (sist oppdatert 16.06.20)

Andre Covid-19 artikler