Spørsmål

  1. Etter å ha sett videoen, hva bet du deg i merke ved?

2. For mange tar det lang tid å fortelle hva de har blitt utsatt for, hvorfor det?

3. Statistikk viser at menn i mindre grad forteller om det som har skjedd, hvorfor det?

4. Reflekter rundt grunnen til at man velger å forteller og grunnene til at man ikke forteller. Opplevelsen av å bli trodd på, positiv støtte, få forståelse og anerkjennelse. Frykt for å ikke bli trodd, følte det var min skyld, skamfølelse, truet til å tie, mangel på ord

5. Reflekter rundt “Du ser det ikke før du tror det” og “du tror det ikke før du ser det”.

6. Skapes det anledninger for barn og unge til å fortelle i deres kirke? Hvis ja, hvordan gjør dere dette? Hvis nei, hva kan dere endre på?

7. “Verden er et farlig sted å leve. Ikke på grunn av menneskene som er onde, men på grunn av menneskene som ikke gjør noe med det.” Hvilke refleksjoner gjør du deg rundt dette sitatet?