Spørsmål

  1. Er det én ting du vil trekke frem etter å ha sett videoen?
  2. Reflekter rundt hvordan behovet for tilknytning ofte kan veie tyngre enn behovet for beskyttelse.
  3. Det finnes ingen fasit på hva vi skal se etter når det kommer til symptomer etter vold og seksuelle overgrep. Reflekter rundt hvordan mengden, styrken og varigheten av symptomer kan se ut.
  4. I videoen snakkes det om den delen av hjernen som kalles tenkehjernen og delene som er mer primitive. Hvilke tanker får dere rundt barns måte å møte utfordringer satt i sammenheng med tenkehjernen og de primitive hjernedelene?
  5. I et forsøk på å møte barn og unge kan du oppleve avvisning. Avvisningen skjer ikke alltid fordi barnet ikke tåler deg, men fordi barnet ikke tåler seg selv. Reflekter rundt dette.