Video – Hvorfor forteller ikke barn og unge om det som skjer?

I denne leksjonen ønsker vi at du skal få en større forståelse for hva barn, unge og voksne bærer med seg og hvordan vi som mennesker kan møte dette.

kk