Video – Reaksjoner og konsekvenser etter vold og seksuelle overgrep

I denne leksjonen ønsker vi at du skal få en større forståelse av hva som kan skje med hodets utvikling etter å ha opplevd traume og hvordan vi kan møte det.

kk