Video – Hva er vold?

Etter denne videoen ønsker vi at du skal få en større forståelse av omfanget av vold mot barn og unge, og bli kjent med hvilken rolle kirken kan ha i dette.

KK