Tro til handling

Pinse Ung

Pinse Ung

Vi kan se tilbake på en tid hvor det har vært vanskelig å omsette troen til praktisk handling. Men nå har vi mulighet til å gjøre ting på nye måter. Jeg utfordrer deg til å starte litt forsiktig, i å utforme steget fra stillstand til handling. Jeg vil også oppmuntre deg til å praktisere og dele troen på en god måte. 

“Nettopp derfor skal dere også med all iver la deres tro vise seg i god karakter, og den gode karakter i kunnskap”– 2. Peter 1.5

Gud velsigne deg! 

Einar Myreng,
Daglig leder