Trygge kirker

Kurset “Trygge kirker” forbereder deg som leder på hvordan du bør håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep blant barn og unge.

Hva er Trygge kirker?

Trygge kirker er et video- og diskusjonsbasert kurs med mål om å utruste deg og din kirke i møte med barn og unge som opplever vold og seksuelle overgrep. Kurset gir en innføring i hva vold og seksuelle overgrep er, en forklaring på hvorfor barn og unge ofte ikke forteller det de opplever, i tillegg til å gi eksempler på hvilke konsekvenser barn og unge kan få gjennom å oppleve vold og seksuelle overgrep. Med kurset hører det til en rutinehåndbok, slik at alle kirkens medarbeidere enklere og raskere kan vite hvilke rutiner din kirke har og hvordan varsle om nødvendig.

Hvorfor skal din kirke ta Trygge kirker?

Barn og unge bruker tid i kirkene våre. Faktumet er at noen av barna eller ungdommene bærer opplevelser av vold og grenseoverskridende adferd med seg, hver dag – også i kirken. Enkelte skjer også hos oss. Hva om vi kan avverge at mennesker med gal intensjon får kontakt med barn og unge? Hva om vi kan hjelpe ett barn med å fortelle om noe av det tyngste de bærer? Hva om vi kan opplyse unge om hva samtykke faktisk er? Derfor skal din kirke ta Trygge kirker.

Hvordan tar man Trygge kirker?

For å ta Trygge kirker trenger du å kjøpe en lisens på kurset fra Pinse Ung, en i kirken som er ansvarlig for gjennomføringen av kurset og et møtelokale med mulighet for video og lyd.

Vi anbefaler at dere har 5 timer disponibelt til kurset.

Vi tror det er stor verdi å ta kurset sammen som kirke. Vi vil derfor anbefale å invitere frivillige i barne- og ungdomsarbeid, i tillegg til ansatte og lederteam el tilsvarende, til en kursdag.

Kurset er godkjent i K-stud.

For mer informasjon og videre vei for å ta kurset, ta kontakt med Sigrid Elise Perstølen i Pinse Ung.