UKE SEX

Pinse Ung

Pinse Ung

Uke 6, eller uke sex om du vil, løfter fokuset på menneske, kropp og seksualitet i samfunnet. Vi i Pinse Ung vil hjelpe deg til å være en del av samtalen, og viser her noen gode ressurser det er verdt å sjekke ut!

Disse temaene er noen av det mest utfordrende vi snakker om. Vi oppfordrer deg som er i kontakt med barn og unge til å tenke igjennom hvordan en slik samtale kan foregå. Hvordan kan jeg møte ungdommen best mulig i denne samtalen? Hva har jeg egentlig lyst til å formidle? 

Ressurser

guttogjente.no
Ressursside med podcast, spørsmål&svar og artikler om det meste innen kropp og seksualitet. 

troogmedier.no – fasene
I fasevideoene gir Tro og medier deg som leder og forelder innblikk i hvordan de ulike fasene tenker, hvilke behov de har og hva de møter – spesielt i møte med medier.

heltfri.net
Helt fri, ledet av Alexis Lundh, er en ressursside som tar opp porno som tema. Hvordan påvirker den barn og unge, og hvordan kan vi snakke om det?

Lisens gjennom Pinse Ung:

tweens – tro og hverdag og wiggo for t(w)eens
Gjennom vår tweensressurs får du både Tro og hverdag og Wiggo for T(w)eens, som i ulike episoder tar opp temaene avhengighet og pornografi.