Fra skoleåret 2021/22 samarbeider Pinse Ung og Ung baptist med Høyskolen for ledelse og teologi om gjennomføringen av årsstudiet «UNG Tro og kultur». Et årsstudium spesielt beregnet på ledere i barne- og ungdomsarbeid, som gir deg kompetansen du trenger i din rolle som leder for unge mennesker. HLT sine studier er fleksible og lar seg lett kombinere med jobb, andre studier eller lang reisevei, enten du velger å ta et fullt årsstudium eller stykker det opp ved å bare ta noen fag på deltid. Våren 2022 planlegges det også en studietur.

Høsten 2022 kan du bli med på «UNG Teologi i praksis». Se nederst på denne siden


Om årsstudiet i «UNG Tro og kultur»

Årsenheten i UNG Tro og kultur gir faglig og praktisk fordypning iblant annet ungdomskultur, kirke- og hjem-samarbeid, barne- og ungdomsteologi, videreutvikling og oppstart av barne- og ungdomsarbeid og trosopplæring.

Studieprogrammet består av 6 forskjellige fag som til sammen utgjør 60 studiepoeng, der 10 studiepoeng er praksis. Årsenheten kan tas som et selvstendig studium eller som en del av bachelorprogrammet ved HLT. Årsenheten kan også tas på deltid slik at det er mulig å kombinere med jobb eller andre studier.

Årsenheten i «Ung Tro og kultur» består av følgende fag:

  • VEL1210 Den verdibevisste organisasjonen (10 stp/ECTS)
  • VEL1220 Verdibevisst ledelse (10 stp/ECTS)
  • PAL1140 Misjon, kirke og samfunn (10 stp/ECTS)
  • UNG1110 UNG Teologi i Praksis (10 stp/ECTS)
  • UNG1120 UNG Bærekraft og ledelse (10 stp/ECTS)

Les mer om fagene i emnekatalogen til HLT: hlt.no/emnekatalog

Praktisk info

  • Undervisningssted: HLT Oslo i St. Olavs gate 24
  • Studier ved HLT kvalifiserer til støtte fra Statens Lånekasse for utdanning.

For mer informasjon om hva det koster å studere på HLT, se hlt.no/semesteravgift

Høsten 2022

UNG Teologi i praksis (UNG 1210)

Hva har teologi med barne- og ungdomsarbeid å gjøre? Hvorfor handler vi som vi gjør? Hvordan blir vår tro uttrykt i praksis? Hvor går veien videre? Dette emnet tar for seg store spørsmål i barne- og ungdomsarbeid og søker å gi teologisk velbegrunnede svar. Det blir engasjerende og lærerike forelesninger, interessante samtaler og praktisk veiledning.

Når:

  • Dato: 21-22 september og 24-25 november
  • Sted: Oslo sentrum, St. Olavs gate 24

Søknadsfrist:

  • Etter 15. april er det løpende opptak så fremt det er ledige studieplasser.

Les mer her

Lurer du på noe rundt studier på HLT? Kontakt opptak@hlt.no