Introduksjon

Velkommen til kurset Trygge kirker!

Trygge kirker er et kurs utviklet av Pinse Ung i samarbeid med faglig ekspertise innen barnevern, psykiatri, sjelesorg og menighetsliv. Kurset skal være enkelt å ta, selv om det er et svært vanskelig tema. Kurset er for ledere og frivillige i menighet som er i kontakt med barn og unge. Dette er for at man bedre skal kunne avdekke, forstå og vite hva man skal gjøre når barn og unge blir utsatt for vold og overgrep. 

Kurset består av 4 videoer som går gjennom disse temaene:

  • Vold mot barn og unge
  • Seksuelle overgrep
  • Hvorfor forteller ikke barn og unge om det som skjer?
  • Reaksjoner og konsekvenser etter vold og overgrep

Sammen med videoene følger det en rutinehåndbok. Rutinehåndboken er et hjelpemiddel dere som menighet kan ta i bruk og ha tilgjengelig i menigheten deres. 

Målet med Trygge kirker er at dere som menighet skal ha en økt bevissthet for at dette også kan skje i deres menighet.

Vi vet at dette er et tungt og kanskje skummelt tema. Vi oppfordrer deg som kjenner at tidligere opplevelser kommer til overflaten, å ta kontakt med profesjonell hjelp. 

Takk for at du tar deg tid til å være med på Trykke kirker-kurset. Sammen jobber vi for å gjøre menighetene våre trygge for alle barn og unge.