Pinse Ung har gleden av å presentere “2030-fondet”. Dette er et fond med fokus på å bidra til oppstart av nye barne- og ungdomsarbeid i tilknytning til nyplanting og revitalisering av kirker. 2030-fondet skal bidra til at Pinsebevegelsens 2030-mål om planting av 100 nye menigheter kan muliggjøres, samt målet om at alle landets pinsemenigheter har et barne- og ungdomsarbeid.


Barn og ungdom er dagens menighet, og ikke bare morgendagens.
Å tilrettelegge for “vekst og modning” fra småbarnsfasen av, er avgjørende for å se menighetsfellesskapet vokse. Det samme gjelder småskolealder, tweens, tenåringer og unge voksne.

Pinse Ung tilbyr trosopplæring både som ressurser, verktøy og egen trosopplæringsplan. Vi ønsker å støtte kirkene, der vi kan tilrettelegge for en tro på Jesus som holder hele livet.

Vi tror at 2030–fondet, samt tilgang til våre ulike ressurser vil gjøre dette arbeidet enklere for oppstart og arbeid med barn og unge. Sammen kan vi ha en visjon om at det er barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter.

For å starte opp arbeidet i din kirke må du fylle ut søknadsskjemaet.