Tweens defineres som de mellom 10-13 år. De som ikke lengre er små barn, men heller ikke ungdom. De er in between, derav ordet tweens. Det er barn som er i en periode hvor de opplever mange endringer knyttet til det fysiske, kognitive og ikke minst til troen. De oppdager nye ting, ser flere nyanser og er på jakt etter sin identitet.


Noen kjennetegn for aldersgruppen: 

 • Tenker og resonnerer mer 
 • I stand til å se ting fra flere sider 
 • Mer selvstendig 
 • Utforsker grenser 
 • Nysgjerrige på det voksne liv, det motsatte kjønn, kropp, 
 • seksualitet osv. 
 • Medier påvirker og er viktig for dem 
 • Sterke meninger og følelser 
 • Kan streve med tro- og tvilstanker 
 • Vennskap er viktig 
 • Søker gruppetilhørighet og opplever identitet i gruppen 
 •  Søker og trenger bekreftelse og å bli sett 
 •  Relasjoner skaper tilhørighet og trygghet 

Hentet fra Jesus hele livet (Pinse Ung sin trosopplæringsplan) 

I jakten på sin egen identitet er det viktig at tweensa får se hvordan Gud gir dem identitet, tilhørighet og verdi. De trenger å se at bibelens sannheter er relevante, og at følelser om tvil, og behovet for nyanserte svar er vanlig. 

Gjennom Pinse Ung sine ressurser for tweens ønsker vi å være med å legge til rette for at barna skal forstå evangeliet og ta et valg om å følge Jesus. Ressursene er også en hjelp til å lære tweensa sentrale bibelfortellinger og bibelske sannheter som får konsekvenser og gir egne opplevelser.

Sjekk ut våre ressurser for tweens:

Har du spørsmål ang tweens ta kontakt med: