Støtteordninger

Her kan du lese mer om støtteordningene i Pinse Ung, samt finne svar på ulike spørsmål du sitter med angående Frifond-midler, oppstart av nye grupper etc.

Hvordan starte barne- eller ungdomsgruppe?

Ønsker dere å starte en barne-eller ungdomgsgruppe tilknyttet deres lokale kirke? Da kan dere registrere gruppen i Pinse Ung og få tilgang til oppstartsmidler og få utbetalt frifondmidler hvert år dere sender inn årsrapport.

Retningslinjer frifond

Alle Pinse Ung-grupper som sender inn årsrapport kan få tilgang på Frifondmidler. Dette er midler som kun skal brukes til å skape aktivitet i den gruppen som får pengene tildelt, og de skal derfor rapporteres for året etter utbetaling. Pinse Ung forvalter frifond til våre grupper på vegne av LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner). I skrivet her ser dere hvilke retningslinjer vi og dere som lokale grupper må forholde oss til for å kunne være en del av frifondordningen.

Medlemsregistrering og kontingentinnhenting

Hvem kan bli medlem i en Pinse Ung-gruppe? Hvordan blir man medlem? Hvor mye må man betale i kontingent? Og hvordan skal vi hente inn denne kontingenten?

Ofte stilte spørsmål: Årsrapport

Det kan fort dukke opp en god del spørsmål når årsrapporten skal fylles ut. Her finner du en oversikt over de mest stilte spørsmålene med tanke på årsrapporter, og selvfølgelig også svarene på disse.

Pengedatoer

Det er fire viktige datoer gruppene må forholde seg til for å få utbetalt frifondmidler fra oss. Dette er de siste fristene, så vi anbefaler dere å starte i god tid slik at dere får den hjelpen dere eventuelt skulle trenge.

Politiattest

Vi vil at alle Pinse Ung sine grupper skal være trygge arenaer for barn og ungdom, derfor skal alle ledere over 15 år fremvise politiattester.

Oppstartsstøtte

Som nyoppstartet gruppe, kan dere søke om oppstartsstøtte på inntil 10.000,- Dette gjelder nyetableringer, men også eksisterende grupper som blir en del av Pinse Ung. Nye arbeid der det de siste årene ikke har vært noe tilbud til barn og ungdom vil bli prioritert.

Andre støtteordninger: K-stud

Enten du er pastor, menighetsleder, administrator, virkegrensleder, lovsangsleder, ungdomsleder eller tentroleder, skal du vite at det er mulig å søke og motta pengestøtte til all den organiserte voksenopplæringen (14+) dere driver i menigheten.

Det kan være bibelgrupper, cellegrupper og andre typer smågrupper, eller ulike former for kurs: tentro, bibelseminar, språkkurs, Alphakurs, babysang, lovsang, kor- og bandøvelser, korps, dans, drama, musikal, media og teknikk, ledertrening, bibelseminar, leirer og studieturer.