Benytt støtteordninger fra K-stud

Enten du er pastor, menighetsleder, administrator, virkegrensleder, lovsangsleder, ungdomsleder eller tentroleder, skal du vite at det er mulig å søke og motta pengestøtte til all den organiserte voksenopplæringen (14+) dere driver i menigheten.

Det kan være bibelgrupper, cellegrupper og andre typer smågrupper, eller ulike former for kurs: tentro, bibelseminar, språkkurs, Alphakurs, babysang, lovsang, kor- og bandøvelser, korps, dans, drama, musikal, media og teknikk, ledertrening, bibelseminar, leirer og studieturer.

Og det gis ulike former for tilskudd, som ordinært timetilskudd, tilretteleggingstilskudd ved særlige behov, og, spesielt for året 2021, et kompensasjonstilskudd for løpende kostnader ved avlysning eller avbrudd denne våren, og ekstratilskudd til alle som søker og får støtte denne høsten. Dette gjør vi for å motivere til re-start og fortsatt opplæring, og som kompensasjon for den krevende tiden som ligger bak.

PÅL KR. HELMERSEN er engasjert av K-stud for å følge opp lokale menigheter.
Du kan gjerne kontakte Pål Kr. direkte på tel: 458 35 635 eller epost for en hyggelig veiledning