Digitalt oppstartssamling Pinse Ung

Pinse Ung

Pinse Ung

Vi starter opp høsten med en digital oppstartssamling torsdag 24. august klokken 19.00 – 20.00. Dette er en samling for alle og enhver, hvor vi ønsker å gjøre hverdagen til barne og ungdomslederne i Pinsebevegelsen enda enklere. Vi vil her gå gjennom ulike støtteordninger og ressurser som du kan søke om og som kan være til hjelp i din menighet.

Vi vil også gå gjennom enkle tips for hvordan dere kan samle inn kontingent fra dine medlemmer slik at dere får enda mer pengestøtte inn i deres arbeid. Vi vil også selvfølgelig svare på alle typer spørsmål du måtte sitte med

PÅMELDING