Velkommen til digitalt ekstraordinært årsmøte i Pinse Ung den 21. mars kl 18.00! 

Vi setter opp dette møtet for å endre våre vedtekter for også å kunne favne litt større grupper, både i regioner, for flerstedskirker og grupper med utspring i fellestiltak innenfor Pinsebevegelsen. Dette vil kunne  muliggjøre blant annet støtteordninger fra LNU og Frifond. Dagens vedtekter tillater ikke dette, derfor er det ønskelig med en vedtektsendring.

Vi håper at du kan sette av maks en liten halvtime, slik at vi kan få stemt over dette denne lille kveldsstunden. Det er viktig at du melder deg på så snart som mulig (gjerne med en gang), slik at vi vet hvem som vil være med digitalt. Du finner lenke til påmelding nedenfor, samt vedlegg i denne mailen. Har du spørsmål eller innspill i forhold til saken, så ta kontakt med oss så snart som mulig.

Vi gleder oss til å se deg være med i møtet:) 

Hvem kan delta?

Hver Pinse Ung-gruppe kan delta med én representant til årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

Agenda:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Vedtektsendring