Her finner du et forslag en familiegudstjeneste du kan ha i Påsken. Det ligger vedlagt en spilleliste til spotify, og sangene er markert i manuset hvor det spilles.

Laget av Filadelfiakirken Sarpsborg

Familiegudstjeneste – manus

SANG: Tommel opp

VELKOMMEN

Møteleder:

Hjertelig varmt velkommen til liten og til stor! Det er flott å se dere alle sammen!
Mitt navn er ___________, og jeg har gledet meg til denne dagen, for i dag blir gudstjenesten en
påskevandring. Det betyr at det kan skje forskjellige ting på ulike steder i rommet, slik at dere må

snu litt på dere. Vi skal feire nattverd i dag, og vi skal lovsynge Gud sammen og lytte til sang og
du kan få være med å gi til slutt i gudstjenesten. Det blir flott!


Lurer du på hva som skjer i Filadelfiakirken i de neste dagene, så kan du finne informasjon ute på kirketorget, på hjemmesiden til menigheten og på sosiale medier.


La oss be! Be om at Jesus skal røre ved oss og at vi skal oppdage mer av ham i dag.

Aller først nå skal vi ha kollekt og da tenkte jeg at… nei, da utsetter vi den til slutt…

Imens møteleder snakker om kollekt, kommer et par rike mennesker og legger mange lapper i kollekten, de viser frem pengene sine. En stopper opp og teller dem. Så kommer det en fattig enke og legger det hun kan finne av penger.
Jesus kommer inn og ser det og sier til folket at det er mange som gir mye og Gud liker en glad giver. Men denne kvinnen har gitt mer enn alle de andre for hun har gitt det hun hadde.

Maria kommer inn og går gjennom salen bort til Jesus og vil salve Jesu føtter. Hun har med den fineste salven og hun smører den på Jesu føtter. Disiplene blir irriterte. Judas reagerer.
Jesus forklarer at det hun har gjort skal det fortelles om i hele verden.
Judas får frem sin holdning om pengene. Reagerer på at det er en veldig dyr salve. Kunne gitt pengene til de fattige. Jesus forteller at det Maria har gjort skal fortelles overalt i verden. Hun har gjort ham klar til det som skal skje.

Microsoft Word – Familiegudstjeneste påske.docx

Sang: Jeg elsker Jesus og Jesus elsker meg

Det nærmer seg tiden da jeg skal dø, sier Jesus, men jeg skal stå opp igjen fra de døde.

Jeg vil gi mitt liv for å tilgi all synd. Hver den som tror på meg skal få leve i evighet sammen med meg.

Jeg har et oppdrag til noen av dere.
Kan dere går inn i byen.
Der skal dere finne et esel. Det skal dere ta med til meg. Dersom eieren spør hva dere skal med det så skal dere svare: Mesteren har bruk for det.

SANG: Fordi du er Gud.(Bare refreng)

Jerusalem er stappfullt av jøder som har kommet for å feire den jødiske påskehøytiden, slik. Jesus og disiplene skal, og mange av dem har nok hørt om Jesus og alle undrene han har gjort. Når disiplene kommer med eselfolen, setter Jesus seg opp på den og rir inn i byen, akkurat slik profeten Sakarja hadde skrevet om ca. 500 år før. Eselet var det dyret en fredelig konge red, mens en krigsherre ville ha ridd på en hest.

Spontant begynner folk å legge kappene sine på veien der Jesus kommer ridende, og de tar palmegreiner som de vifter med, de jubler og hyller Jesus som konge. De roper:

«Hosianna!
Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!»

Det blir uro i hele Jerusalem. Noen lurer på hvem han er, og får til svar at han er Jesus, profeten fra Galilea i Nasaret. Fariseerne blir irriterte på dem som roper, og sier til Jesus at han må få dem til å tie stille. Men Jesus svarer at om de tier stille, så skal steinene rope isteden. Andre tenker kanskje at Jesus er den neste kongen i Israel som vil befri dem fra romerne. Men Jesus er Frelserkongen for alle mennesker, for han er kongen som skal regjere i Guds rike, og det riket er over hele jorden. Jesus er Kongenes Konge.

SANG: Kom bli med

Etter sangen kommer Jesus inn

Og dere, hvem sier dere at jeg er? Spør Jesus.
Peter reiser seg: «Du er Messias, den levende Guds sønn.
Salig er du, Simon, sønn at Jona. Dette har du ikke funnet ut selv. Det har min Far i himmelen åpenbart for deg. Du er Peter og på denne klippen vil jeg bygge min kirke.

Jesus og disiplene går til bords. Disiplene er fornøyde. De småprater. Maten bæres inn og disiplene får enda mer å prate om. .
Jesus setter seg ned. Han tar tak i et vaskevannsfat og setter seg klar for å vaske.

SANG: Jesus vasker føtter.

Jesus vasker to føtter før han kommer til Peter.
Peter reagerer.
Aldri i verden om du skal vaske mine føtter.
Jesus: da har du ikke del i meg, da har vi ikke det fellesskapet som vi kan ha, Peter. Ikke det, sier Peter.. Han tenker seg om. Vask føttene mine, hender, hodet – klart jeg vil ha del i deg.

Jesus: Den som har badet er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Men alle her inne er ikke rene..
Disiplene reagerer.

Forstår dere hva jeg har gjort for dere? Spør Jesus.
Dere kaller meg for Herre og Mester og det er jeg. Og når jeg kan vaske deres føtter så skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere skal dere også gjøre. Tjeneren er ikke større enn sin Herre. Utsendingen er ikke større enn Han som har sendt ham. Nå vet dere det. Salige er dere om dere også tjener menneskene rundt dere.

– Sang: 1 vers av Jesus vasker føtter

Nattverds bordet dekkes under sangen. Flere kommer inn med et fat hver. Fruktfat, boller, drikke.

TORSDAG:

Disiplene og Jesus spiser. De kan se at det er et spesielt drag over ansiktet til Jesus, men forstår de egentlig at det nærmer seg dagen da han skal dø? Johannes reiser seg og viser omsorg for Jesus.
De spiser og koser seg og ler litt. Jesus reiser seg og tar tak i brødet og kalken på bordet.

Jesus sier: Jeg har lengtet veldig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. (Jesus blir stående foran forsamlingen og sine disipler. setter seg når folk kommer frem til nattverd)

Den som skal forrette nattverden tar det videre herfra.
Jesus tok brødet, Han brøt det i stykker og ga det til dem også sa han. Dette er min kropp som jeg gir for dere. Spis det og la det minne om hva jeg har gjort for dere. Så tok han begeret og sa: dette begeret er den nye pakten. Det er mitt blod som blir utøst for dere. Drikk det til minne om fellesskapet med Jesus.

MUSIKK og aller helst lovsang under nattverden Rett etter nattverden:

Jesus: Det er en her som snart vil forråde meg.
Disiplene ser på hverandre og kan ikke skjønne hvem det er. De småkrangler.
Dulter bort i hverandre.

Peter gir tegn til Johannes at han skal spørre. Jesus, hvem er det?
Jesus: det er han som jeg gir dette brødstykket til. Jesus dypper et brød og gir det til Judas. Gjør det snart det du skal gjøre, sier Jesus.
Judas går ut.

Disiplene krangler også om hvem som er størst.
Hva de har fått til og hva de har fått være med på.
Peter: jeg har faktisk vært med så og si hver gang Jesus har utfordret oss. Johannes: jeg har endret meg veldig etter at jeg begynte å være sammen med han. Tomas: Høres bra ut, men jeg vil bare nevne at Andreas var den som fant nistepakken den dagen vi skulle mette tusenvis av mennesker.

Jesus: den største skal være den yngste og en leder skal være en tjener.
Hvem er størst? Den som er gjest ved bordet eller tjeneren? Det er vel gjesten, men jeg er
som en tjener blant dere.

Peter: Jesus, jeg er villig til å gå i fengsel ja om så i døden for deg. Jesus: Før hanen galer i natt, Peter, så har du fornektet meg 3 ganger.

Judas: jeg kan lede dere til Jesus, men det vil koste.
Soldaten: Vis oss Jesus. Vi er villige til å betale. Kan det være en bra deal med 30 sølvpenger?
Judas: Tja, jeg hadde håpet på noe mer, men greit. 30 sølvpenger. Vi møtes i kveld og jeg skal vise dere hvor han er. Han som jeg kysser på kinnet. Han er det.
Tar hverandre i hendene. Judas går.

Jesus utfordrer Jakob, peter og Johannes til å bli med inn i getsemane.
Jesus: jeg vil være alene med min Far. Jeg vil være i bønn. Peter, Johannes og Jakob, vil dere være med?
Det vil de. De setter seg ned for å be og sovner ganske raskt.
Jesus ber og viser med kroppen at han gruer seg. Han ber
Fortelleren kommenterer forsiktig når de sovner.
Jesus kommer til disiplene og ser at de sover. Kan gjøres litt morsomt de to første gangene. Disiplene sover i rare stillinger og snorker og snakker i søvne…

Gjentas og den tredje gangen kommer soldatene inn med Judas i spiss. Etter han kommer det trommer, gjerne 5 stk, så soldatene.

Judas kysser Jesus på kinnet og Soldaten sier: Der er han.

Peter hogger av øret til soldaten. Prøver å ikke gjøre den hendelsen for alvorlig. Jorann tar et håndkle og hente opp øret. Holder det på plass.
Jesus helbreder soldaten.
De binder hendene til Jesus og fører han ut.

Jesus går etter soldaten ut i kafeen.

Peter kommer inn. Han blir stående midt i rommet og varme seg på et bål sammen med noen andre. Fortelleren: Nå har Peter og en av de andre disiplene fulgt etter Jesus. Den ene disippelen kjente øverstepresten og kom seg inn på plassen sammen med Jesus, foran øversteprestens hus. Peter ble stående utenfor porten. Peter blir spurt om han kjenner Jesus. 3 ganger. Nå kan vi telle og når han har sagt noe 3 ganger så roper vi kykkeliky.

1.: Jeg kjenner igjen deg, tror jeg. Kan jeg ha sett deg sammen med den mannen som ble tatt til fange?
Peter: Nei hei, der tar du nok feil, gitt. Jeg er bare en fisker. Har fisket en hel del og er stort sett på sjøen.

2.: er ikke du også en av disiplene til Jesus?
Peter: nei, det er jeg ikke.
3.: Nei! Jeg har sett deg gå sammen med den mannen. Det er jeg overbevist om. Peter: nei, det har jeg søren meg ikke!!! Jeg kjenner han ikke.

Kykkeliky – sier hele salen

Peter forteller hvordan han har det inni seg. Han har det vondt. Han kom på hva Jesus hadde sagt. Jesus visste det. Peter hadde sviktet sin beste venn. 3 ganger rett etter hverandre.

Forteller/møteleder:

Det blir bestemt at Jesus skal korsfestes. De fant ingen skyld, de fant ingenting å straffe han for, men folket fikk bestemme. Hver påske fikk en fange gå fri og denne gangen fikk folket bestemme om de skulle sette Jesus fri eller Barrabass. Folket ropte: « sett Barrabass fri.» Og fler og fler ble med i ropene.» Sett barrabass fri. Sett barrabass fri. «

Jesus blir korsfestet.
Jorann tar en stein og spikrer hender.
Og nå sitter det noen ved korset. De er triste. Noen lurer på hvordan dette kunne skje. Så urettferdig.
2 stykker sier: Kan du ikke bare gå ned fra korset? Du er jo mirakelmann, er du ikke? «Jesus, Guds sønn, du liksom. «

Det ble helt mørkt ute og mørkt på alle måter. Jesus roper ut: Min Gud, min Gud hvorfor har du forlatt meg?
Og han sa: Det er fullbrakt.
Jesus og soldater og alle går stille ut i kapellet.

Jesus dør og når han gjør det så tar han med seg all vår synd. Alt det vi gjør som ikke er bra, det tok han med seg i døden. Han tilga alt og den tilgivelsen gjelder for evig tid.
All min skam, misunnelse, sjalusi, løgner, begjær, grådighet, det jeg gjør som sårer andre, ååå, det er så mye. Han har tilgitt alt det.
Jeg kan komme til Jesus hele tiden og være hos Han og vite at når jeg tror på Han så tar han meg inntil seg. Og jeg skal få leve i evighet sammen med han. Ikke på grunn av at jeg er god til å tro eller flink til å få til.
Nei, bare på grunn at det Han har gjort for meg.
Det er stor kraft i korset. I det Jesus gjorde for oss ved å dø.

Når Jesus dør så revner tøyveggen/ forhenget som hang i Templet. Veggen som blir borte forteller at nå har plutselig alle tilgang til det aller helligste. Til Gud vår Far.

Sang: På golgata sto det et kors. Jesus døde på korset. I haven var det en grav. Jesus lå i den graven. (stopp sangen der)

Maria kommer gående til graven. Hun skal salve Jesu kropp. Det pleier de å gjøre og nå er det gått 3 dager. Hun har stått opp tidlig for da er det ingen andre som kan ta den oppgaven fra henne. Hun håper hun kommer først. Hun bøyer seg inn i graven. Hun gråter og sier nei, det er ikke sant.

Hvorfor gråter du? Kommer det spørsmål om inne fra graven?
Hun finner ikke Jesus i graven. Han er borte. Noen har tatt Jesus. Eller hva har skjedd?

Like etter kommer Jesus inn og står bak henne.
Hun ser det ikke.
Jesus: Hvorfor gråter du?
Maria bare står der. Og sier: Hvis det er du, kjære Gartner som har tatt Jesus så si meg hvor du har lagt han hen!! Vær så snill.

Jesus: Maria.
Maria snur seg og ser at det er Jesus.
Maria: ER det deg? Å, det er jo helt fantastisk. Jeg så engler, jeg trodde det var gartneren også bare gråt jeg og alt bare snurrer rundt i hodet mitt. Nei, dette er jo helt utrolig. Fantastisk. Enormt. Gedigent. Større enn jeg kan forstå.
Jesus: Gå og fortell det til disiplene. Jeg har stått opp!!

Sang: Du ble redningen
Pris hans navn, bare refrenget

Disiplene kommer til plattformen og de småprater. Litt sorgtunge. Jesus kommer og sier: Guds fred. Som Gud har sendt meg, sender jeg nå dere. Ta imot DHÅ.
De står som et lag og Jesus trekker seg tilbake.
Tomas kommer. Han sier:

Jeg kan ikke tro Jeg har ikke sett Jesus. Jeg må ta i sårene Hans for å kunne tro. Jesus kommer inn i ringen igjen. Tomas tar på sårene.

Pris Hans navn i full versjon. Alle reiser seg

Takk gode Jesus. Du er levende midt iblant oss. Du er kongenes konge og verdens frelser. Tenk hva du har gjort for oss.

Møteleder:

Før jeg lyser velsignelsen så vil jeg si at vi nå under siste sang skal ta inn kollekt. Her kan møteleder si de ordene den ønsker.

Sang

Herre velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.