Gyldig fravær til LED

Pinse Ung

Pinse Ung

Går du på ungdomsskole eller videregående og trenger gyldig fravær under LED24?

Dersom du er medlem av en av Pinse Ungs barne- eller ungdomsgrupper, kan du søke om politisk fravær de dagene du er borte fra skolen.

Du må da ha med deg et ferdigprintet skriv til LED24, og fremgangsmåten er som følger:
1.     Gå inn på siden politiskfravær.no
2.     Trykk ”Jeg skal delta på et arrangement”
3.     Fyll inn informasjon om deg og skolen din
4.     Om arrangementet skriver du følgende:
–     Organisasjon: Pinse Ung
–     Navn på arrangementet: LED24
–     Når er dette?: 11. – 13. januar 2024
5.     Hvem fra organisasjonen kan bekrefte dette?
–     Hva heter den som skal attestere? Per Kristian Løve
–     Hvilken tittel har vedkomne?: Teamleder kurs og kompetanse
–     E-post: pk@pinseung.no
–     Telefonnummer: 975 36 007
6.     Last deretter ned PDF-en og skriv denne ut
7.     Ta med utskriften til LED24 og få underskrift av Per Kristian i sekretariatet

Nå er det slik at det er den enkelte rektor ved sin skole som bestemmer om politisk fravær skal godkjennes eller ikke. Vår erfaring er at så og si alle skoler godkjenner dette, men det finnes tilfeller hvor rektor har valgt og ikke godkjenne søknaden. Så vi anbefaler deg å evt sjekke med rektor i forkant om du er usikker på dette