Hvordan starte Royal Rangers?

Pinse Ung

Pinse Ung

HVEM KAN STARTE ROYAL RANGERS?

Vi tør påstå at alle kan starte et Royal Rangers-arbeid! Det viktigste er at dere er minst to trygge voksne som kan lage arenaer som gir mulighet for aktiviteter, og at dere har menighetens lederskap i ryggen.

HVORDAN KOMME I GANG? 

  1. Et glimrende sted å starte, er ved å delta på National Training Camp. Men, dette er ikke et krav. Er det lenge til neste camp, send en e-post til post@pinseung.no om oppstart. Neste NTC arrangeres i 2025.
  2. Du får tilgang til en startpakke med informasjon og inspirasjon fra RR Norges digitale ressurser.
  3. Royal Rangers Norge kommer gjerne på besøk for å kunne gi råd, veiledning og en enkel oppstartsgave.
  4. Start med familiespeiding. Familiespeiding er mer lavterskel, og krever mindre ressurser. Dette kan være en ypperlig måte å komme i gang med speiding i menigheten. Se eget hefte her

FORUTSETNINGER FOR Å STARTE 

Arbeidet må være koblet på den lokale menigheten, og bestemmelsen om å starte må være forankret i menighetens lederråd. Dette bekreftes ved et anbefalingsbrev. 

Dere må ha noen trygge voksne, minst to ledere, som evner å legge til rette for aktivitet og opplevelser. 

Dere betaler en årlig lisens til Pinse Ung for å være en del av RR Norge.

DETTE HAR RR NORGE TILGJENGELIG 

  • Helt ferdig, digitalt undervisningsopplegg med semesterplaner og leksjoner for de ulike aldersgruppene. 
  • Kursing og inspirasjon. 
  • Årlige nettverkssamlinger og regional tilknytning. 
  • Uniformer, merker og annet materiell gjennom nettbutikken. 
  • Nasjonale og internasjonale arrangement. 
  • Oppstartsstøtte på opptil 10.000,- dersom gruppen registreres som en Pinse Ung-gruppe, samt årlige Frifond-midler gjennom Pinse Ung.