Hvordan starte Royal Rangers?

Pinse Ung

Pinse Ung

HVEM KAN STARTE ROYAL RANGERS?

Vi tør påstå at alle kan starte et Royal Rangers-arbeid! Det viktigste er at dere er minst to trygge voksne som kan lage arenaer som gir mulighet for aktiviteter, og at dere har menighetens lederskap i ryggen.

HVORDAN KOMME I GANG? 

  1. Et glimrende sted å starte, er ved å delta på National Training Camp. Er det lenge til neste camp, send en e-post til magnus@pinseung.no og skriv at du er interessert i å starte et arbeid. 
  2. Du får tilgang til en startpakke med informasjon og inspirasjon fra RR Norges digitale ressurser.
  3. Royal Rangers Norge kommer gjerne på besøk for å kunne gi råd, veiledning og en enkel oppstartsgave.

FORUTSETNINGER FOR Å STARTE 

Arbeidet må være koblet på den lokale menigheten, og bestemmelsen om å starte må være forankret i menighetens lederråd. Dette bekreftes ved anbefalingsbrevet. 

Dere må ha noen trygge voksne, minst to ledere, som evner å legge til rette for aktivitet og opplevelser. 

Dere betaler en årlig lisens til Pinse Ung for å være en del av RR Norge.

DETTE HAR RR NORGE TILGJENGELIG 

Helt ferdig, digitalt undervisningsopplegg med semesterplaner og leksjoner for de ulike aldersgruppene. 

Kursing og inspirasjon. 

Årlige nettverkssamlinger og regional tilknytning. 

Uniformer, merker og annet materiell gjennom nettbutikken. 

Nasjonale og internasjonale arrangement. 

Oppstartsstøtte på opptil 10.000,- dersom gruppen registreres som en Pinse Ung-gruppe, samt årlige Frifond-midler gjennom Pinse Ung.