Inkludere studentene og unge voksne

Pinse Ung

Pinse Ung

Hvem kjenner du som er mellom 19 og 26 år? Rapporter og statistikker viser at unge voksne og studenter på mange områder er de som er mest sårbare under denne pandemien. Mange savner et nettverk, er utrygge på seg selv og sliter med ulike psykiske lidelser.

Vi i Pinse Ung ønsker i tiden fremover å inkludere og sette mer fokus på aldersgruppen 19-26 år. Vi ønsker å se på muligheten for å utarbeide ressurser til menighetene, og drøfte hva vi kan gjøre for at overgangen fra ungdomsarbeid til storfellesskapet skal bli enda bedre. For oss er det viktig å sørge for at vi gjør det vi kan for at de skal bli værende i menigheten også etter ungdomstiden.

I denne annerledestiden er det fantastisk å se hvordan dere omstiller dere og finner løsninger som gjør at det er mulig å arrangere ulike samlinger for barn og unge. Jobben som gjøres er utrolig viktig og betydningsfull for hver enkelt av disse. 

Men kanskje vi må utfordre oss selv på også inkludere studentene og unge voksne? Inviter på kaffe, be ut på lunsj, send en melding, ta en telefon eller inviter med ut på tur. Det betyr så mye mer enn vi selv ofte tror. Og ikke minst, løft fokuset oppover på han som kan gi oss den styrken og motet som vi trenger. 

For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. (2. Krønikerbok 16,9). 

Birgith Flokketvedt,
nestleder Pinse Ung-styret