Kroppen er en helhet

Pinse Ung

Pinse Ung

Kroppen består heldigvis ikke av løse kroppsdeler som settes sammen til en kropp hver morgen. Det hadde vært slitsomt å kle på seg kroppsdeler i tillegg til å være våken, klar i toppen og positiv til en ny dag. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ville se ut om barna måtte montere på armer og ben før de dro i barnehagen. Heller ikke har jeg vært med på en diskusjon hvor spørsmålet er hvilke kroppsdeler vi har bruk for og ikke. Vi trenger jo hele kroppen!

Paulus sier at vi er som en kropp! Hver og en av oss er en kroppsdel. Alle delene er viktige, fordi de henger sammen. Ingen skal diskvalifisere seg selv og si at de ikke er bra eller fin nok til å være en del av den. «Jeg kunne like godt gjort det selv!» sier vi når vi har delegert noe til mennesker som er tregere eller som trenger opplæring for å komme i funksjon. Nei, du kunne ikke det!

Vi må tåle at andre er tregere, mer usikre, eller at noen «skinner» mer enn oss. Å få flere barn og ungdom i lederverv kan oppleves som en konstant utfordring. Vi trenger unge ledere for å bringe nytt liv inn ledergruppen. De bidrar til å dekke spesielle funksjoner og sørger for at vi er flere ledere totalt. Det hjelper å spørre, og gi dem anledning til å fylle en viktig funksjon.

Utfordre dem gjerne på det de trives med og liker å gjøre. Min erfaring er at det kan lønne seg å spørre om å bli med for en kort periode i første omgang. Ikke la dem stå alene i tjenesten, men la dem tjene sammen med fler. Det å lede alene er tungt over tid. Jeg har stor tro på at vi som ledere for barn og unge jobber for en sterkere relasjon til hverandre. Om vi ser og verdsetter hverandres styrker, vil vi hente energi, hjelp og inspirasjon. Kan vi samles om tanken at vi er en kropp som skal fungere sammen?

Føbe Elise Edvardsen
Regionskontakt Østfold og Viken