Mer normal fritid for barn og unge

Pinse Ung

Pinse Ung

Nå lettes det på smitteverntiltakene slik at barn og unge i større grad skal kunne delta på fritidsaktiviteter. I tillegg åpnes det for flere deltagere på arrangementer.

– Regjeringa ønsker at barn og unge i størst mulig grad skal ha en normal hverdag og skånes for inngripende tiltak. Det er viktig at vi gir barna våre mulighet til fellesskap, tilhørighet og læring som fritidsaktiviteter bidrar til, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Vær obs på at din egen kommune kan ha strengere regler.

Dette sier tiltakene omfritidsaktiviteter:

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort
 • Aktivitet innendørs kan gjennomføres med kontakt der det er nødvendig

Unge voksne over 20 år:

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Voksne kan utøve aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig

Dette sier de nye tiltakene om arrangementer:

Offentlige arrangementer innendørs:

 • Offentlige arrangementer innendørs:
  Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
  Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer.
  Munnbindpåbud for publikum.
 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • Utendørs arrangementer tilknyttet organisert kultur-, idrett- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.

Les mer om tiltakene her

Pinse Ung oppfordrer barne- og ungdomsgrupper til å fortsette med fritidsaktiviteter som er innenfor smittevernreglene.