Ny Generasjon er kirkas redskap til å nå ut med evangeliet på skoler og studiesteder. Jesus er verdens lys og kirka er verdens håp. Ny Generasjon får være forlengelsen av hvem Jesus er utenfor rammene av et kirkebygg. Det gir oss muligheten til å være kirkas håp! Tenk om hver kirke i Norge kunne ha et bevisst forhold til, og en strategi for å gjøre lokal misjon. Skolemisjon = lokal misjon. Skolemisjon er hjertet bak Ny Generasjon.

Min skole – min mulighet
Ny Generasjon er opptatt av å gripe de mulighetene som Gud gir i skolehverdagen. Alle har mulighet til å bety en forskjell, og selv små initiativ betyr mye når Gud velsigner det. Et tydelig første initiativ er å starte en skolegruppe. Dette gjøres på Ny Generasjon sin nettside eller ved å sende en epost til hei@nygenerasjon.no

Om NG:
Ny Generasjon er en bevegelse av unge mennesker som sprer Jesu kjærlighet til sine venner. Dette skjer ved hjelp av bønn, godhet, bibelutdeling og utadrettede samlinger på skolen.