Ny praksis Pinse Ung – grupper

Pinse Ung

Pinse Ung

Nytt år fører ofte med seg både nye muligheter og forpliktelser, og vi har fått noen oppdaterte retningslinjer å forholde oss til. Dette innebærer tre større endringer for dere:

  1. Vedtekter:
    Alle Pinse Ung-grupper må vedta egne vedtekter. Her har vi utarbeidet mønstervedtekter som dere kan bruke som utgangspunkt. Det er bare enkle utfyllinger som må gjøres, eller dere kan lage deres egne. Siste vedtatte utgave av vedtektene skal lastes opp i medlemssystemet Cornerstone.
  2. Styreleder / gruppekontakt:
    Dersom dere ikke har flere enn tre medlemmer over 15 år i Pinse Ung-gruppen, faller kravet om styre bort. Da velger dere heller en gruppekontakt som administrerer deres gruppe i medlemssystemet. Har dere flere enn tre medlemmer over 15 år, skal det som tidligere velges et styre av og blant gruppens medlemmer, og samtidig en styreleder.
  3. Endret frist og regnskap frifondrapport:
    Som tidligere er det fortsatt et krav til gruppene om at man har en selvstendig økonomi. Det vil si at dere må kunne vise til hvor Frifondmidlene dere får utbetalt fra Pinse Ung havner, og hva det er brukt til. Dette rapporteres til slutt for i frifondrapporten, og ny frist for denne er 31. august. Nytt av året er også at det skal føres opp et enkelt regnskap i rapporten som vi ser hvordan pengene er brukt.

Har du spørsmål rundt noe av dette, kontakt oss på telefon 468 26 872 eller post@pinseung.no.

Trykk her for å finne mønstervedtektene (lastes ned automatisk)