Oppstartsstøtte


Som en nyoppstartet gruppe, kan dere søke om oppstartsstøtte på inntil 10.000,-

Dette gjelder nyetableringer, men også eksisterende grupper som blir en del av Pinse Ung. Nye arbeid der det de siste årene ikke har vært noe tilbud til barn og ungdom vil bli prioritert.

For å kunne søke om oppstartsstøtte, må gruppen ha sendt inn årsrapport innen 15. mars det året det skal søkes. Det vil si at gruppen må registreres i Pinse Ung kalenderåret før, og dere må ha hentet inn kontingent fra medlemmene deres i forkant av søknadsåret. Du kan bare søke det første året dere som gruppe sender inn årsrapport.

Fristen for å søke om oppstartsstøtte er 15. juni. Vi gleder oss til å ta imot din søknad!

Søknadsskjema oppstartsstøtte