Samfunn 01 og 02 START semester 1

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve