Jeg elsker Jesus og Jesus elsker meg

Per Kristian Løve

Per Kristian Løve