tentro-materiell

Karin Fjerdingby

Karin Fjerdingby

Nesten alle 9. klassinger i hele Norge setter av flere timer løpet av et år for å lære mer om Jesus, om livet og om de store spørsmålene. De sier ja til konfirmasjonsarbeidet som finnes i deres bygd og by, og vi er stolte av at en del av disse ungdommene får oppleve konfirmasjonsundervisningen tentro.

tentro er vårt verktøy for konfirmantene og deres ledere. Et frikirkelig undervisningsopplegg med en tydelig kristen profil som er bygget på den kristne lære. tentro ønsker å ta tak i tenåringenes hverdag og virkelighet, knyttet opp mot kristen tro.

Sammen med Thomas Neteland og Cornelia Lingås har vi den siste tiden jobbet med en revidering av tentro. Alt fra profil, uttrykk, kurs og innhold. Vi ønsker undervisning som er relevant for tenåringene og et verktøy som er enkelt å bruke for lederne. Det vil være ulike temaer for samlingene, sammen med leker, konkurranser, dypdykk i bibelen og filmer.

Undervisningen vil være digital, men det trykkes også fysiske bøker som kan deles ut til elevene slik at dette blir noe de kan ta med seg videre inn i ungdomsårene. Her vil det være bibelleseplaner og tekster til dem.

De ulike leksjonene er:

 1. Gud. En far som ønsker kontakt.
 2. Jesus. En Gud her nede.
 3. Den hellige ånd. Vår hjelper.
 4. Redningsoppdraget. Hvorfor kom egentlig Jesus?
 5. Tro og tvil. Gode svar på gode spørsmål.
 6. Bønn. Å prate med Gud.
 7. Bibelen. En kjærlighetshistorie.
 8. Jesus først. Å leve for noe større enn seg selv.  
 9. Identitet. Hva speiler du deg i? 
 10. Ekte kjærlighet. Å elske Gud, andre og seg selv.
 11. Sex. Hva er greia?
 12. En urettferdig verden. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen.
 13. Kirke. Verdens håp.
 14. Gi det videre. Jesus synlig for alle.
 15. Viktige valg. Det er nå det begynner.

Deltakeren trenger ikke å ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng for å være med på tentro. Dette er åpent for alle. Vi ønsker å gi tenåringene et solid grunnlag til å ta egne valg når det gjelder sin tro.

I en tentro-gruppe skal det være rom for å stille spørsmål, undre seg og dele fra sin hverdag. Og vår bønn er at de får se hvem Jesus virkelig er, og oppleve livet med Han.

Noe som vi fortsatt står ved er at tentro skal hjelpe tenåringene til å oppdage, oppleve og til å skjønne det oppdraget Gud har gitt oss. De skal få oppleve hvem Han er, de skal få oppleve noe av det Han har for oss og de skal få kjenne det på det oppdraget som er oss gitt.

Her finner du ulike logoer som du kan bruke i ditt arbeid og for å reklamere for tentro på ditt sted. Det ligger også ved en flyers som du enten selv kan trykke opp og dele ut, eller du kan bestille den fra oss til kr 5,- pr stk, så sender vi til deg.

La oss gjennom tentro gi Jesus til 9. klassingene der ute. Et år som kan være med å sette store spor.

Du kan kjøpe Tentro gjennom ressurs siden på http://www.pinseung.no