Starte en ny gruppe

Har du en ny gruppe du ønsker å starte, så kan du legge inn informasjonen under. Husk å legge ved fullmaktsskjema som du finner her. Du vil da få tilgang til Pinse Ung Frifond, medlem.pinseung.no