Er du en av dem som lurer på hva du skal gjøre til høsten? Et år med bibelstudier og ekstra fokus på eget kristenliv kan være en god investering! Her finner du en oversikt over ulike typer skoler og utdanningsinstitusjoner i Pinsebevegelsen. Flere har rullerende opptak, men husk at noen allerede har søknadsfrist 15. april.  Nederst på siden vil du også finner linker til skoler på grunnskole og VGS nivå.

Bibelskoler

Fagskoler:

Folkehøyskoler:

Høyere utdanning:

Videregående skole:

Grunnskole skole: