Barn og unge bruker tid i kirkene våre. Faktumet er at noen av disse barna eller ungdommene bærer på opplevelser av vold og seksuelle overgrep med seg, hver dag – også i kirken. Enkelte skjer også hos oss. Derfor bør vi, på lik linje med skole, barnehage, idrettslag og andre fritidsaktiviteter, være klare for å håndtere slike situasjoner på best mulig måte.  

For å gjøre det trenger vi kunnskap og verktøy.  

Visste du at det å være vitne til vold mellom eller mot foreldrene kan skade på samme måte, og med minst like stor styrke, som direkte vold mot barnet? 

Visste du at all seksuell omgang med barn under 14 år er voldtekt? 

Vet du hvem du kan varsle til om du har en mistanke om grenseoverskridende oppførsel? 

Hva er avvergeplikt? 

Hva gjør du med informasjon som kommer frem i en forbønnsituasjon?  

På leir og tur, hvilke forhåndsregler tar vi?  

Hvem bør være nattevakter sammen, og hvem vekker de ulike rommene? 

Dette er noe av det vi ønsker å gi dere kunnskap og verktøy til å snakke om, i tillegg til å håndtere.  

Når Pinse Ung har utviklet Trygge kirker er det gjort sammen med Rebekka Svardal Lund og Inger Lise Andersen. Lund har erfaring fra menighetsarbeid og frivillighet, men jobber til daglig innen barnevern i Trondheim kommune. Andersen er seniorrådgiver i Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebyggende, i tillegg til å drive enkeltpersonsforetaket, Barnefokus Sør. 

Med Lund og Andersen kan vi med stolthet si at kurset holder et høyt faglig nivå, samtidig som det er skreddersydd til å passe kirkens arbeid.  Leder for Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme, skriver i innledningen til Rutinehåndboken følgende: «Det er nulltoleranse for vold og overgrep, og vi har derfor dette temaet høyt på dagsorden.» Derfor ønsker vi å si: Hjelp oss å hjelpe dere til å sette Trygge kirker høyt på dagsorden. 

Les videre her for informasjon om kjøp av lisens og praktisk gjennomføring av Trygge kirker. 

Interessert i Trygge kirker?

Send oss en e-post så tar vi kontakt med deg for å se hvordan du kan gjennomføre Trygge kirker i din kirke.