Tweens – Tro og hverdag

Pinse Ung

Pinse Ung

Tweens er de mellom 10 og 13 år. Ikke lenger barn, men heller ikke ungdommer helt enda. I denne alderen opplever de store endringer på flere områder i livet. Det skjer også store endringer i det som gjelder tanker og følelser. Intellektuelt går barna fra å bare tenke konkret til å også tenke abstrakt. Dette åpner en ny verden. 

For denne aldersgruppen er det viktig med undervisning som omfavner følelser, bygger tro, gjør rom for tvil og åpner opp for spørsmål som omhandler den hverdagen tweens står midt oppi. 

Pinse Ung er derfor glad for å kunne lansere Tro og hverdag, et livsmestrings kurs for tweens. Undervisningen er utarbeidet av Verdiverkstedet/Tv-Inter og er lagt opp rundt videoer fra «Kort fortalt». Bibelen sier masse om tro, også helt konkret og praktisk. Ønsket med undervisningen er å få frem viktigheten av tro i hverdagen, og at bibelen er relevant vår hverdag. Gjennom faglige læringsressurser vil vi hjelpe barn og unge til å bli sunne etterfølgere av Jesus Kristus.

Hver leksjon tar for seg et tema / problemstilling som er aktuell for tweens, og til temaet vil du finne faglig undervisning med video og pp, en andakt, ulike aktiviteter og en kahoot. Primærgruppen for kurset er 10-14 år, men opplegget kan fint brukes for yngre barn og tenåringer. Her kjenner trosopplærerne deltakerne best og opplegget vil kunne tilpasses til ulike alderstrinn.

Kursopplegget er fleksibelt. Det er mulig å velge ut elementer som passer til gruppen og omgivelsene man befinner seg i. Tro og hverdag kan for eksempel brukes på tweenssamlinger, på leir, eller i barnekirken, som andakter i kor eller på KRIK-treninger.

Kursopplegget er fleksibelt, og hver samling i kurset har et innhold som kan vare opptil 60 min.

De ulike temaene er:

  • Du kan påvirke tankene dine!
  • Hva er psykisk helse?
  • Hva skal du med følelser?
  • Hvordan håndtere stress?
  • Få bedre selvbilde.
  • Er du avhengig?
  • Ta vare på kroppen din.
  • Vennskap.
  • Vær modig!
  • Finn mening i hverdagen.

La oss sammen vise dagens tweens at bibelen fortsatt er relevant og viktig for vår hverdag i 2022.