Velkommen!

Hei, og takk for at du scannet deg inn til oss!
Velkommen til Pinsebevegelsen og Pinse Ung

Nedenfor finner du ulike aktiviteter skjer denne høsten og vinteren. Kanskje du finner noe som er interessant. Meld deg på våre nyhetsbrev og du vil få mer jevnlig informasjon om hva som skjer og beveger seg i Pinsebevegelsen og i Pinse Ung.


Pinsebevegelsen:

«Vi ser menigheter og mennesker som i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig.

Sammen med Pinsebevegelsens 350 menigheter og omkring 40 000 medlemmer jobber vi for å gjøre Jesus synlig nasjonalt og internasjonalt gjennom menighetsutvikling, misjons- og bistandsarbeid. Hovedkontoret i Oslo er et serviceorgan for menigheter, menighetsledere, og misjonærer, men også en visjonær pådriver.»

Pinse Ung:

Vi drømmer om å se menigheter med sunne ledere, som i samarbeid med hjemmet vinner barn og unge for Jesus og fostrer dem til etterfølgelse av Ham!

Sammen med deg ønsker vi å legge tilrette for at barn og unge skal få gode erfaringer av tro. Gjennom kurs, grupper hvor 5 er nok, Tentroundervisning, Royal Rangers, trosopplæringsplan og ressurser skal du både få hjelp, inspirasjon og fellesskap til å stå i din daglige tjeneste.


Kalender for Pinsebevegelsen og Pinseung

Vi har samlet viktige arrangement og datoer under. Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev får du informasjon og inspirasjon som kan være til nytte for deg hver måned.

 6.-8. oktober: Øst-Vest-konferansen . Det er i år 50 år siden Bønnetjenesten for Sovjetunionen ble etablert og Hans Myrvold fikk visjonen som engasjerte flere hundre menigheter i Norge, Sverige og Finland i bønn om at jernteppet måtte falle.

19.-20 oktober . SAMTALEFORUM , medarbeiderdager Quality Gardermoen. Pinsebevegelsen inviterer til medarbeiderdager med tema: Balanse i liv og tjeneste. Øystein Gjerme, Dave Smith med flere kommer til å dele under denne tematikken. Vi ønsker å samle både unge og gamle pastore, stab og ledere til noen dager med inspirasjon og samtale. Påmelding kommer.

21.-22. oktober Jubileumshelg Royal Rangers. Pinsekirken Tabernaklet Bergen. Sett av tid i kalenderen. Har du vært speider, eller du har drømmer om å kunne starte en RR-Gruppe. Ta kontakt med Magnus Hjortland for hjelp til å starte eller revitalisere en RR gruppe i dag.

2024 – LED Nasjonalt

Vi samles igjen til LED Konferansen på NOVA Spektrum Lillestrøm. Mer informasjon om LED Konferansen kommer fortløpende.


Lederwebinar

Annenhver torsdag kl. 10.00 – 10.30 i oddetallsuker er det lederwebinar på Teams med Øystein Gjerme.

Påfyll, inspirasjon og fellesskap med ledere i bevegelsen.

Send mail til post@pinsebevegelsen.no for å få invitasjon.

Pinse Misjon

27.-28. oktober er Pinse Misjon tilstede på unåddkonferansen.no

Finn mer informasjon om oss her