Velkommen!

Hei, og takk for at du scannet deg inn til oss!
Velkommen til Pinsebevegelsen og Pinse Ung


Her vil du finne noen aktuelle ting/prosjekt/nyheter vi jobber med, som du kan koble deg på.

Lederwebinar

Annenhver torsdag kl. 10.00 – 10.30 i oddetallsuker er det lederwebinar på Teams med Øystein Gjerme.

Påfyll, inspirasjon og fellesskap med ledere i bevegelsen.

Send mail til post@pinsebevegelsen.no for å få invitasjon.

Samtaleforum og årsmøtekonferanse

På Hedmarktoppen 7. og 8. juni

I Samtaleforum drøftes temaer/prosesser som er aktuelle både på regionalt og nasjonalt plan, og teologiske og mer praktisk orienterte emner som har sin bakgrunn i aktuelle problemstillinger i Pinsebevegelsen.

Årsmøter innkalles av Lederrådet for Pinsebevegelsen på vegne av alle fellestiltak. Hvert av fellestiltakene er ansvarlig for å gjøre sine saksdokumenter tilgjengelig. Menighetene og fellestiltakene kan sende det antall representanter de selv mener er tjenlig, mens stemmerett under årsmøtene bestemmes av vedtektene for det enkelte fellestiltak.

Her blir viktige ting diskutert og presentert, også til inspirasjon og ikke minst godt fellesskap.

Følg med på www.pinsebevegelsen.no for mer informasjon.

Sommerfestivalen

VI GLEDER OSS TIL SOMMEREN!
Vi møtes igjen 4.-9. juli for en ny, deilig sommeruke med Barnas Sommerfestival, Tenfestivalen og Sommerfestivalen (tidligere stevnet)! Selv om vi endrer navn, vil du kjenne igjen arrangementet med godt fellesskap, gode møter med Jesus og deilig Toppen-stemning.
Arbeidsgruppe og programkomité er på plass, og jobber med å lage en skikkelig bra uke i 2023.

Følg med på sosiale medier og nettside for mer informasjon.

Finn mer informasjon om oss her