Velkommen!

Hei, og takk for at du scannet deg inn til oss!
Vi er Pinse Ung, og sammen med Pinse Misjon, er vi opptatt av ungdom og misjon.


Her vil du finne noen aktuelle ting/prosjekt/nyheter vi jobber med, som du kan koble deg på.

Ufestivalen 2022

Ufestivalen er Pinsevennenes ungdomsfestival, hvor målgruppen er 13-19. Vi ønsker å se den lokale kirken og de forskjellige ungdomsmiljøene inspireres og vokse. Vi ønsker at dette skal være en festival som peker på Jesus, gir ungdommer en følelse av tilhørighet og ett bilde av noe større. Vi tror at Ufestivalen kan gi ungdommer ett glimt av hvordan fremtiden kan se ut, når flere ungdommer søker kirken og Gud.

Teamreise

Er du nysgjerrig på misjon? Få en smak av misjon ved å delta på en teamreise. Her finner du teamreiser i regi av kirker og organisasjoner i Pinsebevegelsen

Unåddkonferansen

Pinsebevegelsen styrker fokuset på å nå unådde folkegrupper, og sammen med en rekke andre menighetsbevegelser og organisasjoner inviterer vi til Unåddkonferansen i Bergen 28.-29. oktober. Bli med, da vel!