Vi trenger å høre til – # lagplass

Kanskje har du hørt om Sitt med oss kampanjen som ble startet på Ufestivalen for noen år siden. Ønsket om at ingen skal gå alene, ingen skal føle seg utenfor i våre kirker og våre ungdomsarbeid. I år er slagordet for verdensdagen for psykisk helse, #lagplass. Denne utfordringen ønsker vi å gi deg som er barne- og ungdomsledere. Hvordan kan vi lage plass så alle får sitte ved bordet eller være med på aktiviteter. Alle mennesker trenger å bli sett.

Lag plass

Å gjenkjenne oss selv i andre er avgjørende for å føle tilhørighet. Forskning viser at vi stoler mer på mennesker som tør å vise sårbarhet. Men om du ikke er trygg på hvordan din sårbarhet blir tatt imot, så er dette lettere sagt enn gjort.

Verdensdagen for psykisk helse oppfordrer til å jobbe for at de viktigste møteplassene våre blir aktivt inkluderende og reduserer avstanden mellom oss. Det handler både om hvem vi inviterer inn, og hvordan vi snakker til og om hverandre, enten vi møtes på jobb, skolen, i nærmiljøet eller på internett.

Sosial støtte kan redde liv, særlig i urolige tider. Vi har alle et ansvar for å løfte blikket og lage plass til flere.

Meningsfulle møteplasser er viktig for å motvirke ensomhet. Men du blir ikke automatisk mindre ensom av å bare bli invitert inn et fellesskap. Fellesskapet må også se deg og akseptere deg for den du er. For du er mer enn bare det vi ser. Og skal man komme på innsiden av hvem folk er, må man være villig til å bruke tid, skape relasjon og lage plass! Nærmere bestemt kunne si; Sitt med oss!

«Demokratiet vårt begynner her: Med tilliten til at vi vil hverandre vel. At vi arbeider for et felles beste, som favner flest mulig. Og med evne til innlevelse i andre menneskers liv, som har det annerledes enn oss selv. For å få til dette, må alle oppleve å bli lyttet til.»

Hans Majestet Kong Haralds nyttårstale 2022

Her kommer et par tips fra Elisabeth å huske på:

  • Behandle ungdommene dine med respekt. Hvis de forteller deg noe, skal de være trygge på og stole på at du behandler historiene deres med respekt. At du ikke forteller det rundt til alle mulige mennesker.

Men, noen ganger så kanskje må du fortelle det videre. Så hvis en ungdom sier til deg. “Jeg vil fortelle deg noe, men du må love å ikke dele det med noen andre. IKKE GÅ MED PÅ DET.

Ta deg tid til å snakke med ungdommen, og fortelle at hvis det er noe veldig alvorlig eller noe ulovlig, f.eks. straffbart så er du nødt til å fortelle det til noen. Men da skal du snakke med ungdommen først, slik at de vet hva det er som skjer.

Noen ungdommer har historier som er vanskelige å bære. Også for deg som får høre om dem. Da er det viktig at du kan snakke med noen. Noen du stoler på, slik at du ikke sitter alene med ungdommens vanskelige ting.

Så husk på: Be om hjelp, om du ikke har det allerede. Finn en voksen person. En person med litt mer visdom enn deg. En leder eller en annen i kirken. Ha den personlig tilgjengelig slik at du kan snakke med den jevnlig. Lette hjertet ditt, be om råd, og bli bedt for.

Da er du mer utrustet til å være ungdomsleder over mange år. Som ungdomsleder gjør du en utrolig viktig jobb som man ikke skal ta lett på. Men likevel, er det Jesus som gir oss det vi trenger. Det betyr at du er god nok til å være ungdomsleder. Du trenger ikke stå alene. Husk å be om hjelp fra andre, og bruk Hjelpehånda når du står i vanskelige situasjoner. Takk for at den jobben du gjør. Sammen for barn og unge.