Vilkår og betingelser

  1. Ved kjøp av produkter på pinseung.no sine nettsider godtar du at du står ansvarlig for de løpende lisenser. Alle våre ressurser er løpende lisenser som du enkelt kan kansellere fornyelse av under «min konto». Om dette ikke gjøres før fornyelsesdato så vil kort bli trukket/ faktura bli sendt ut, og man har da ikke rett på refusjon. Men du kan ta kontakt med oss på post@pinseung.no for å løse evt problemer du måtte ha.
  2. Ved kjøp av våre produkter godtar du at disse produktene kun skal brukes til intern bruk i din kirke. Man kan ikke dele produktene med andre kirker eller personer utenfor sin egen kirke.
  3. Har dere en flerstedskirke eller flere kirker som samarbeider f.eks med Tentro, så kan man dele lisensen på to kirker/ steder. Men skal man dele på flere kirker eller steder, så må man betale en ekstra avgift. Det er da ditt ansvar som bruker å meddele Pinse Ung angående dette, det gjøres på post@pinseung.no.
  4. Vi anbefaler at hver kirke kun har en konto. Dere kan så gi brukernavn og passord til de i kirken din som skal ha tilgang til de ulike ressursene kirken har kjøpt tilgang til. For å få rabatterte priser må produktene bestilles av samme konto. Det vil etter hvert komme en mulighet for å opprette «underbrukere» som kan få tilgang til alle ressurser som «hovedbrukeren» har kjøpt tilgang til, men dette er dessverre ikke på plass riktig enda.