Årsmøte 2023

Pinse Ung

Pinse Ung

Velkommen til årsmøte for Pinse Ung onsdag 07. juni 2023 klokken 16.30 på Hedmarktoppen. Det vil også bli mulighet for å delta digitalt.

Påmeldingen skjer her (påmeldingsfrist 06. juni, 23.55), husk å benytte rabattkoden “PINSEUNG”, så får du gratis tilgang til årsmøtet

Årsmøtet blir i år holdt fysisk på Hedmarktoppen, men med mulighet for å delta digitalt. Vi håper mange av dere får til å delta. Ved å delta på årsmøtet får dere som lokal gruppe påvirke Pinse Ungs retning, blant annet gjennom å velge nytt styre for organisasjonen.

Hvem kan delta?

Hver Pinse Ung-gruppe kan delta med én representant til årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

Hvordan skjer møtet?

Møtet foregår fysisk på Hedmarktoppen og på digital plattform.
Stemmegivning skjer via et digitalt skjema her. Kode for å levere stemme blir gitt på årsmøtet
Husk at det skal fylles ut et stemmeskjema pr. gruppe du representerer (representerer du flere grupper og de skal stemme likt, så kan du levere ett stemmeskjema for alle gruppene, men husk å oppgi navnet på samtlige grupper)

Nedenfor finner du sakspapirer til møtet.

Agenda:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsmelding Pinse Ung 2022
  3. Regnskap Pinse Ung 2022 og revisors beretning
  4. Budsjett Pinse Ung 2023
  5. Valg