Årsmøte 2023

Pinse Ung

Pinse Ung

Velkommen til årsmøte for Pinse Ung onsdag 07. juni 2023 klokken 16.30 på Hedmarktoppen. Det vil også bli mulighet for å delta digitalt.

Påmeldingen skjer her (påmeldingsfrist 06. juni, 23.55), husk å benytte rabattkoden “PINSEUNG”, så får du gratis tilgang til årsmøtet

Årsmøtet blir i år holdt fysisk på Hedmarktoppen, men med mulighet for å delta digitalt. Vi håper mange av dere får til å delta. Ved å delta på årsmøtet får dere som lokal gruppe påvirke Pinse Ungs retning, blant annet gjennom å velge nytt styre for organisasjonen.

Hvem kan delta?

Hver Pinse Ung-gruppe kan delta med én representant til årsmøtet. Er det andre enn styreleder/gruppekontakt eller styremedlem som skal delta, må disse ha fullmakt fra styreleder/gruppekontakt.

Hvordan skjer møtet?

Møtet foregår fysisk på Hedmarktoppen og på digital plattform.
Stemmegivning skjer via et digitalt skjema her. Kode for å levere stemme blir gitt på årsmøtet
Husk at det skal fylles ut et stemmeskjema pr. gruppe du representerer

Nedenfor finner du sakspapirer til møtet.

Agenda:

  1. Konstituering av årsmøtet
  2. Årsmelding Pinse Ung 2022
  3. Regnskap Pinse Ung 2022 og revisors beretning
  4. Budsjett Pinse Ung 2023
  5. Valg