Huskeliste i høstoppstarten

Pinse Ung

Pinse Ung

Oppstartstid skaper forventinger og mange nye muligheter. Også er det alt det man må huske på! Vi har laget en 6-punkts huskeliste dere som Pinse Ung-grupper kan gå gjennom nå som et nytt halvår sparkes i gang.

 1. Lederskifte?
  En del grupper har nye ledere når høsten sparkes i gang. Vi håper dere har fått forberedt dette og gitt de nye lederne det de trenger, som for eksempel

  – oppgavebeskrivelse og forventingsavklaringer
  – tilgang til medlem.pinseung.no og informasjon om Pengedatoene våre
  – bevisstgjøring om hvilke verktøy og kurs som finnes tilgjengelig for dem som ledere
  – oppfordring til å trene opp nye ledere i gruppa
  – at lister, årshjul, bruk av frifondmidler o.l er tilgjengelig for dem
  – sørge for at de blir invitert og inkludert inn i et nettverk lokalt, regionalt eller nasjonalt

2. Årsmøte
Lokalt i gruppen arrangerer dere årsmøte minst annethvert år. Årsmøtet kan for eksempel holdes på begynnelsen/slutten av en samling gruppen allerede har, hvis det annonseres på forhånd.

På møtet velges det et styre dersom fire eller flere av gruppens medlemmer er 15 år eller eldre. Styret skal velges av og blant gruppens medlemmer. Legg fram et forslag til styre som det stemmes over (håndsopprekning eller akklamasjon er tilstrekkelig). Er det ikke krav om styre for gruppen, velges det en hovedleder som rapporterer til Pinse Ung på vegne av gruppen.

Årsmøtet skal også velge vedtekter dersom dette ikke er gjort. Bruk gjerne Pinse Ung sine standardvedtekter for lokale grupper, eller lage egne. Vedtektene må uansett si noe om hvem gruppen er ment for, hvem som kan bli medlemmer i gruppen og om hvordan styret eventuelt velges. Lager dere egne vedtekter skal disse godkjennes av Pinse Ung. Send dem til post@pinseung.no, så tar vi en gjennomgang.

3. Kontingent
Hent inn kontingent fra så mange som mulig av medlemmene i gruppen. Kontingenten skal være på minimum 50kr per kalenderår (-disse pengene beholder gruppen selv). Les mer om medlemsregistrering og kontingentinnhenting.
Det er kontingenten som er bakgrunn for årsrapporten dere sender inn, og som igjen er med på å gi dere økonomisk støtte. Det skal være helt frivillig å bli medlem av en gruppe som er registrert i Pinse Ung. Er et medlem under 15 år, må foreldrene gi sitt samtykke.
Kontingent må være samlet inn innen 31. desember.

4. Frifondmidler
En gulrot for å sende inn årsapporten, er frifondmidlene gruppen får utbetalt i etterkant. Dere får minst 250 kr i støtte pr tellende medlem.
Frifondmidlene blir tildelt i september denne høsten, og utbetalingen skjer senest i oktober. Merk at dette er penger som gruppen selv skal ha råderett over, og selv bestemme hva de skal brukes til. For å si det på regnskapsspråket: Pengene er øremerket og rapporteringspliktige.

For å få tildelt frifondmidler må dere ha fått godkjent årsrapporten dere sendte inn denne våren, og godkjent frifondrapporten som sendes inn nå i august, dersom dere fikk frifondpenger utbetalt forrige høst.

5. Smittevern
Vi ønsker kirker som legger til rette for gode samlinger og opplevelser for barn og unge. Det er fortsatt en del smitte i samfunnet, og derfor må vi forholde oss til noen tiltak rundt koronasituasjonen. Les mer om smittevern på LNU sine sider her
Nå er vi inne i nivå 3. Det betyr blant annet:

 • Barn og unge kan delta på idretts – og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand til andre voksne.
 • Ved arrangement gjelder det å holde 1 meteren, og registrere alle som er tilstede.

6. Kurs fra Pinse Ung
tentro-lederkurs, speiderlederkurs, søndagsskoleressurser, tro i hjemmet, Jesus hele livet, ungdomsleder-ressurser?
Ta en titt på kalenderen vår for høsten, og se om det er noe som er aktuelt for deg å delta på!
Sjekk også ut vår ressursbank der du både finner lisenser til våre trosopplæringsverktøy og mange andakter, tips og ideer fritt tilgjengelig.

Og har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss!
Lykke til med høstoppstart!