Klar for ny høst!

Pinse Ung

Pinse Ung

Jobben du gjør som leder for barn eller unge i din kirke er utrolig viktig! Det  å ha et langt perspektiv på det du gjør i det ukentlige i din kirke har stor betydning. Når du deler tro og liv med gruppa de,  så har det et evighetsperspektiv. Du har sikkert lagt merke til at mange barn og ungdom har vokst både en og to centimeter denne sommeren, noen har forhåpentligvis hatt en god åndelig opplevelse gjennom deltakelse på leir og festival, mens andre kan komme tilbake og synes Gud er langt unna. Jeg vil uansett oppmuntre deg til å hjelpe dem i deres vekst og utvikling, slik at barn og unge både får bevare og bygge sitt trosliv gjennom høsten.

Det andre jeg vil snakke med deg om er lederedagene vi i Pinse Ung har den 7. og 8. september. Vi starter på onsdag kveld med middag og nettverking og på torsdagen vil Elisabeth Bakke Husabø, pastor Salt Bergen snakke om generasjonene i vår tid. Thomas Neteland og Føbe Edvardsen, skal snakke om hvordan vi kan stå i tjeneste over tid og gjennom ulike sesonger.  Vi vil veldig gjerne møte deg disse to dagene og håper du har tid og mulighet til å komme! Du er velkommen! Du kan lese mer om der her.

Det siste jeg vil nevne for deg er rapportering av bruken av frifondmidler. Dere som fikk tilskudd i fjor høst, må innen 31.08 rapportere hva der har brukt pengene til. Det er viktig at alle rapporter inn så snart som mulig, da vi ikke kan dele ut høstens penger før alle har innrapportert. Det er ikke vanskelig og tar ikke lang tid! Fremgangsmåte finner du her.

Jeg vil avslutte med å ønske deg alt godt og Guds rike velsignelse. Takk for den gode jobben du gjør for barn og unge!